Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Opbrengst Gambiaanse kommetje Opbrengst Gambiaanse kommetje

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken na de dienst van 10 december 2017 € 51,00 opgebracht. Over het gehele jaar 2017 hebben we € 803,63 gedoneerd voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia.

Daar hebben een kleine dertig kinderen die geen sponsor hebben, op school een warme lunch van gekregen. Wilt u ook een kindje sponsoren, ga dan naar www.onderwijsvoorgambia.nl. Het sponsoren van een kindje om naar school te gaan en daar ook een warme lunch te krijgen kost € 50,00 per jaar. Opgave kan ook via onze voorzitter, Frans van den Bercken. Hij kan u ook nadere informatie geven.

 
ZWO-collectes ZWO-collectes

Op zondag 5 november 2017 collecteerden we voor de Zending van Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor het doceren van theologie in Hong Kong door een uitgezonden medewerker van Kerk in Actie. Deze collecte heeft € 270,49 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!
 
Op eerste kerstdag hebben we gecollecteerd voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor de actie "Geloof, hoop en Syrië". Op dit moment is de opbrengst van deze collecte nog niet bekend.

 
ZWO-ton achter in kerk ZWO-ton achter in kerk

De Kersttijd ligt weer achter ons! In het nieuwe jaar 2018 nodigen wij u graag uit uw (vakantie) ansichtkaarten in de ton rechts achter in de kerk te doen waarop ‘ZWO’ staat. U kunt er eveneens andere zaken in doen. Denkt u daarbij aan postzegels, brillen, (oude) mobiele telefoons met oplader, inktcartridges, buitenlands muntgeld e.d.

Wilt u oude inktcartridges verpakken om te voorkomen dat rest-inkt andere zaken in de ton vervuilt? Met deze spulletjes zijn wij in staat steun te verlenen aan onder meer de projecten van Kerk in Actie. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

 
Begroting 2018 Begroting 2018

De kerkenraad heeft ingestemd met onze begroting voor 2018. Die begroting is inzet voor het verkrijgen van toezeggingen van u in het kader van de Actie Kerkbalans die in de laatste week van januari 2018 begint.

Wij hopen dat het bedrag aan toezeggingen dat u dan doet, minimaal overeen zal komen met het bedrag van € 14.000,00 dat wij volgens onze begroting in 2018 nodig hebben om de door ons gekozen doelen te kunnen verwezenlijken. Wij rekenen op u, maar vooral de kwetsbare mensen die uw hulp hard nodig hebben. Laten we met elkaar ook voor hen van 2018 een gelukkig nieuwjaar maken!

 
Beëindiging drie ondersteunde Projecten Beëindiging drie ondersteunde Projecten

Onze financiële ondersteuning van het project van kerk in Actie, waarbij Kor Grit, als uitgezonden medewerker bruggen heeft geprobeerd te bouwen tussen moslims en christenen is beëindigd. Dat geldt ook voor het project op Madagascar van de Stichting Vrienden van Toamasina en het project "Renovatie van een drietal lokalen van de UBS in Darsilami van de Stichting Onderwijs voor Gambia.

In december 2017 hebben we aan dat laatste project nog € 2.000,00 geschonken voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op de Upper Basic School. Die zonnepanelen zijn noodzakelijk geworden, omdat het elektriciteitsnet van de overheid als gevolg van de grote vraag van elektriciteit alleen stroom kan leveren tussen 19.00 uur en 07.00 uur. En ook dan is de stabiliteit van de levering onbetrouwbaar. De UBS heeft elektriciteit nodig om de computers en de naaimachines te kunnen laten draaien voor het geven van les daarop. Voor de aanschaf en installatie is € 15.000,00 nodig.

Mocht u persoonlijk nog iets willen doneren, dan kan dat op bankrekening NL48RABO0173666051 van de Stichting Onderwijs voor Gambia te Noordscheschut, onder vermelding van: Zonnepanelen UBS Darsilami.

 
Nieuw te ondersteunen projecten Nieuw te ondersteunen projecten

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zullen we vanaf 2018 drie nieuwe projecten gedurende drie jaren structureel financieel gaan ondersteunen.
Het gaat daarbij om twee projecten van kerk in Actie in Ghana en een project op Curaçao van de Stichting Encelia.
 
Ghana
Op 11 maart 2018 zal Cokkie van 't Leven van Kerk in Actie tijdens en na de kerkdienst onder het koffiedrinken iets komen vertellen en laten zien van de projecten in Ghana.
 
Encelia
Elders in dit kerkblad kunt u iets lezen over het project op Curaçao. Dat stukje is geschreven door Corrie en Aart Batenburg, die nauw bij het project betrokken zijn, en Antoinet Hoekman uit Wemeldingen, die iets vertelt over haar ervaringen als stagiaire bij de Stichting Encelia.

 
Visserijslaven in Ghana naar huis Visserijslaven in Ghana naar huis

Op 4 februari 2018 is de collecte Werelddiaconaat bestemd voor hulp aan visserijslaven uit Ghana. Dit is één van de projecten die wij vanuit ZWO-Wijk bij Duurstede de komende drie jaar gaan ondersteunen.
 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

 
Wereld Lepra Dag Wereld Lepra Dag

Nooit meer een knuffel!
Op 28 januari 2018 zullen wij collecteren voor het werk van Stichting Leprazending in Apeldoorn.
WereldLepradag-28jan2018-afb001.jpg
In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.
 
Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari 2018 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag (bij de kleurenfoto) te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!
 
En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in de lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in de ziekenhuizen van Stichting Leprazending ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!
  
Samen met kerken willen Stichting Leprazending tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u mee?

 
40dagentijdcampagne 2018 - Onvoorwaardelijke liefde 40dagentijdcampagne 2018 - Onvoorwaardelijke liefde

Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten, voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. In de 40dagentijd 2018 staat Kerk in Actie stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. In de veertigdagentijd zullen wij voor dit doel collecteren. Wilt u meer informatie kijk dan op https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

 
Mensen van hoop Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. In het boek ‘Mensen van hoop’ doen christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal.
Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend! De kerk blijft en is een teken van hoop.


‘Mensen van hoop’ kan gratis worden besteld via de webwinkel. U kunt daarvoor deze link gebruiken: https://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten/mensen-van-hoop

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »