Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Zendingserfgoedkalender 2019 SV07

Zendingserfgoedkalender 2019 SV07

In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2019 zijn dat schilderijen van Bijbelverhalen van het Indonesische eiland Bali. De kalender geeft ook informatie over het eiland en de typische traditionele schilderkunst.

De Zendingserfgoed-kalender kost € 9,00 per stuk. U kunt de kalender bestellen bij Frans van den Bercken, telefoon 573864 of e-mail Verwacht wordt dat de kalender begin december bij u wordt bezorgd.

 
Opbrengst Gambiaanse kommetje SV07 Opbrengst Gambiaanse kommetje SV07

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 14 oktober 2018 € 58,80 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt. Ook dank aan onze baksters Marieke, Elly, Marit en Marlene.
Op zondag 11 november 2018 heeft het kommetje € 54,35 opgebracht. Alle gevers heel veel dank! Die dank geldt ook voor onze baksters Klaske, Marian, Plonie en Greet.
 

 
Samenstelling van de werkgroep SV07 Samenstelling van de werkgroep SV07

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de werkgroep. Bent u geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het werk van de werkgroep, neem dan contact op met Frans van den Bercken (573864).

 
Najaarsoverleg met Diaconie SV07 Najaarsoverleg met Diaconie SV07

Twee keer per jaar vindt er tussen de werkgroep en de Diaconie overleg plaats. Zo vond op 17 oktober jl. het najaarsoverleg plaats. Tijdens dat overleg stemde de Diaconie in met onze begroting voor 2019 en met ons voorstel voor invulling van de 13 in 2019 te houden ZWO-gerelateerde collecten. Ook dit keer was het een constructief overleg. Helaas kon Jan Klaver van de Diaconie door een ziekenhuisopname het overleg niet bijwonen. Wij wensen Jan en Marieke heel veel sterkte en voor Jan een goed herstel.

 
ZWO-ton achter in kerk SV07 ZWO-ton achter in kerk SV07


Achterin de kerk staat een ton. Daarin kunt u ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons met oplader, brillen enzovoort deponeren. Wilt u zo vriendelijk zijn de cartridges in te pakken om te voorkomen dat de andere spulletjes onder de inkt komen?

Al deze spulletjes brengen wij naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden ze gesorteerd en te gelde gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Projecten SV07

Projecten SV07

Onder dit kopje geven wij actuele informatie over de projecten die wij ondersteunen. Dit keer vertellen wij u iets over een project dat eerder door u via de werkgroep is ondersteund en nu is afgerond. Dat betreft de renovatie van een drietal lokalen van de Upper Basic School in Darsilami (Gambia). Een project van de Stichting Onderwijs voor Gambia.

Het project omvatte de renovatie van een drietal lokalen van de school. Die lokalen zouden vervolgens worden bestemd als bibliotheek, naailokaal en computerlokaal.

De renovatie hield in dat de lemen vloeren werden vervangen door betonnen vloeren met vloertegels, de wanden werden geschilderd, de open ramen werden voorzien van window loavers (glazen lamellen), er een elektriciteitsinstallatie werd aangelegd met lichtpunten, wandcontactdozen en ventilatoren. Verder zouden de lokalen worden voorzien van geschikt meubilair, computers met benodigdheden en elektrische naaimachines met benodigdheden.

lees meer »
 
Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07 Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07

Van Kerk in Actie ontvingen wij een verzoek om een bijdrage voor noodhulp aan het door aardbevingen en een tsunami getroffen Indonesische eiland Sulawesi. Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Later bleek dat de samenwerkende hulporganisaties, waarvan Kerk in Actie deel uitmaakt, op 10 oktober een nationale actiedag voor Sulawesi zouden houden. De coördinatie van die dag lag bij Kerk in Actie.

lees meer »
 
Mee op reis naar India SV07 Mee op reis naar India SV07

Wilt u het werk van Kerk in Actie een keer met eigen ogen zien? Ga dan van 21 februari tot en met 4 maart 2019 mee op reis met Kerk in Actie naar het zuiden van India. U gaat op bezoek bij partnerorganisaties van Kerk in Actie, die zich inzetten om kinderarbeid te bestrijden en alle kinderen naar school te laten gaan. Een bijzondere reis waarin u de kans krijgt om de Indiase bevolking te ontmoeten en een stukje van elkaars leven te delen.

Naast het bezoek aan verschillende projecten, is er natuurlijk ook aandacht voor culturele activiteiten. Kortom: een reis voor iedereen van 50 jaar en ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen, het werk van Kerk in Actie een warm hart toedraagt en daarmee samen met ons gelooft in delen. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/reizen.

 
Ter inspiratie: Zoals ook jij SV07 Ter inspiratie: Zoals ook jij SV07

Zoals ook jij

Die ander -
geen vreemde,
een mens als jij,

een mens
even kwetsbaar,
even breekbaar,

een mens
even hunkerend
naar licht en geluk,

ontzie hem,
doe hem geen pijn,
een mens als jij,

zie naar hem om,
doe hem recht,
een mens als jij,

leven wil hij,
leven zoals ook
jij wilt leven.

Uit: Medemens 2 (2011)

 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »