Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Opbrengst Gambiaanse kommetje SV06 Opbrengst Gambiaanse kommetje SV06

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 26 augustus 2018 € 60,10 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt.
Over het derde kwartaal is in totaal naar boven afgerond € 130,- overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting.

 
ZWO-collectes SV06 ZWO-collectes SV06

De opbrengst van de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Kameroen op 12 augustus bedroeg € 100,20. De opbrengst van de collecte op 9 september voor de Stichting Onderwijs voor Gambia is op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet bekend.
 

 
Samenstelling van de werkgroep SV06 Samenstelling van de werkgroep SV06

Per 1 september jl. hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid Albert van der Meij. Albert heeft om hem moverende redenen besloten zijn activiteiten te beëindigen. Albert heel hartelijk dank voor je geweldige inzet. Wij hadden graag gezien dat je niet tot dit besluit had hoeven te komen, maar wij hebben er veel begrip voor!

Wij moeten nu op zoek naar een opvolger. Bent u geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het werk van de werkgroep, neem dan contact op met onze voorzitter Frans van den Bercken (573864).

 
ZWO-ton achter in kerk SV06 ZWO-ton achter in kerk SV06


Achterin de kerk staat een ton. Daarin kunt u ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons met oplader, brillen enzovoort deponeren. Wilt u zo vriendelijk zijn de cartridges in te pakken om te voorkomen dat de andere spulletjes onder de inkt komen?

Al deze spulletjes brengen wij naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden ze gesorteerd en te gelde gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Versterking van ons bakkersgilde Versterking van ons bakkersgilde

Wij zijn op zoek naar een nieuwe bakker of bakster die het bakkersteam komt versterken. Elke bakker of bakster komt in principe twee keer per jaar aan de beurt om mee te helpen de traktatie bij het koffiedrinken na de kerkdienst op de tweede zondag van de maand te verzorgen. U kunt zich aanmelden bij Frans van den Bercken tel. 573864. Bij hem kunt u ook meer informatie verkrijgen.

 
Ghana SV06

Ghana SV06

Wij ontvingen onderstaande informatie over het bevrijden van kinderen uit de slavernij in de visserij in Ghana.
Op het enorme Voltameer in Ghana werken ruim 20.000 kinderen onder dwang in de visserij.

lees meer »
 
Project Fundashon Encelia SV06 Project Fundashon Encelia SV06

Op zondag 26 augustus 2018 heeft Bert Braam, penningmeester van Encelia, een presentatie gehouden over het werk van Encelia. Een korte inleiding tijdens de dienst, een filmpje en een PowerPointpresentatie tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Bert bedankte onze gemeente voor de financiële ondersteuning en vertelde dat zij van de gift die Encelia in 2017 heeft gekregen fietsen hebben gekocht. Met die fietsen kunnen de kinderen onder begeleiding tochtjes maken als vorm van ontspanning.

lees meer »
 
Kerstcampagne ‘Geef licht aan kinderen in het donker’ Kerstcampagne ‘Geef licht aan kinderen in het donker’

Kerst is het feest van licht. Jezus werd geboren om Gods licht zichtbaar te maken voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.

Tijdens Advent en Kerst staan projecten van Kerk in Actie voor kinderen centraal, in Afrika, Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Met uw steun kan Kerk in Actie via lokale kerken hoop bieden aan honderden kinderen door het bieden van drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs.

Wilt u een licht voor hen zijn? Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst.. Ook wij zullen in deze tijd voor die kinderen collecteren!

 
Ter inspiratie: Ter inspiratie:

Volken zijn op drift

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons
overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen die pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar
een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar
onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben met
onze naasten in nood.

(uit: Medemens 5)

 
Gift ZWO voor KiA noodhulp aan Lombok (Indonesië) Gift ZWO voor KiA noodhulp aan Lombok (Indonesië)

Per e-mail ontvingen wij de vraag van Kerk in Actie om noodhulp voor verschillende landen: Bangladesh (Rohingya), Indonesië (aardbevingen)en India (overstromingen).

Rampen zijn vaak niet te voorspellen en noodhulp kost veel geld. Partners van Kerk in Actie komen overal direct in actie. Hiervoor is heel veel geld nodig.

lees meer »
 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
Mensen van hoop Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. In het boek ‘Mensen van hoop’ doen christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal.

Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend! De kerk blijft en is een teken van hoop.


‘Mensen van hoop’ kan gratis worden besteld via de webwinkel. U kunt daarvoor klikken op de navolgende zin: Mensen van hoop (https://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten/mensen-van-hoop)

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »