Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Opbrengst Gambiaanse kommetje Opbrengst Gambiaanse kommetje

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 11 maart 2018 € 40,20 en op 8 april € 56,50 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt.

 
ZWO-collectes ZWO-collectes

De opbrengst van de collecten voor a. Papoea-Indonesië op 4 maart 2018 bedroeg € 137,40, b. Zuid-India op 18 maart 2018 bedroeg 140,55 en c. Oeganda op 25 maart 2018 bedroeg € 206,99.

 
Spaardoosjes 40dagentijd Spaardoosjes 40dagentijd

Op Paasmorgen telden wij de inhoud van de spaardoosjes. De opbrengst daarvan was € 129,02. Totaal ontvingen wij acht doosjes met gespaard geld retour van de meer dan honderd uitgegeven doosjes aan het begin van de 40dagentijd. Jammer dat er zo weinig animo voor was. Ongetwijfeld heeft u op uw eigen manier een bijdrage aan de 40dagen tijd geleverd.

 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans

Verheugd kunnen wij u melden dat het totale bedrag aan toezeggingen voor onze werkzaamheden als werkgroep ZWO op peildatum 31 maart 2018 € 12.464,00 bedraagt.

Dit is een voorlopige stand. Er blijken nog toezeggingsbrieven binnen te komen. Uw betalingen zien wij met belangstelling tegemoet.

 
Voorjaarsoverleg met het College van Diakenen Voorjaarsoverleg met het College van Diakenen

Twee keer per jaar hebben wij een overleg met de Diaconie: het voorjaars- en najaarsoverleg. Op 19 april jl. vond het voorjaarsoverleg plaats. Aan de orde kwam onder meer onze voorlopige jaarrekening van 2017. Die de instemming van het college kreeg. Die is gestuurd aan de Kerkrentmeesters om te verwerken in de jaarrekening 2017 van de kerk. Als u geïnteresseerd bent, mag u onze jaarrekening uiteraard inzien. U kunt daarover contact opnemen met onze penningmeester Jaap Swank (0650226484).
 
Verder hadden wij constructief overleg over verschillende onderwerpen. Ongeveer een week eerder is er in een klein comité geëvalueerd over de gezamenlijke acties door Diaconie en ZWO tijdens de 40dagentijd. Afgesproken is dat we het volgend jaar beter willen aanpakken door eerder ook met anderen binnen de kerkgemeenschap te overleggen en afspraken te maken. De komende startzondag kwam ook aan de orde. Informatie van de kerkenraad wachten wij af, waarna wij bekijken welke bijdrage vanuit ZWO kan worden geleverd.

 
ZWO-ton achter in kerk ZWO-ton achter in kerk

In 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren.

Opbrengst inzamelingsactie Kerk in Actie in 2017: € 31.533! Een heel mooi bedrag! Hiermee kunnen mensen worden ondersteund hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Ook u hebt via de ton achter in de kerk aan dit resultaat bijgedragen! Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.

 
In memoriam In memoriam

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van één van onze gewaardeerde baksters Adri Gelok. Zij heeft ruim zes jaar kosteloos meegeholpen een traktatie te bakken voor het koffiedrinken op de tweede zondag van de maand. Haar inbreng zullen wij vanaf nu moeten missen. Wij wensen Ton en de kinderen heel veel sterkte toe. Dat God hen nabij zal zijn.

 
Ons bakkersgilde Ons bakkersgilde

Door het ontvallen van Adri Gelok zoeken wij een nieuwe bakster/bakker die het bakteam wil versterken. Het bakkersteam zien wij graag weer gecompleteerd, zodat elke bakster in principe twee keer per jaar meehelpt de traktatie bij het koffiedrinken te verzorgen. U kunt zich aanmelden bij Frans van den Bercken tel. 573864.
 

 
Ghana Ghana

Tijdens de kerkdienst op 11 maart 2018 vertelde Cokkie van 't Leven van Kerk in Actie ons over het werk in Ghana. Dat gebeurde kort maar krachtig. Noodzaak bestaat dat wij ons inzetten, zodat de kindslavernij in Ghana eindigt.

Vanuit onze gemeente doen wij dat door drie jaar lang de werkzaamheden via Kerk in Actie te ondersteunen. Na de dienst was er een presentatie met informatie wat er al tot nog toe is bereikt. U kon haar vragen stellen over het werk in Ghana en maakte daar ruim gebruik van.

lees meer »
 
Project Fundashon Encelia Project Fundashon Encelia

In 2012 is geconstateerd dat na overleg met andere jeugdzorginstellingen er behoefte is aan een crisis- en observatiezorg voor kinderen die in een ernstige crisis verkeren. Uit dit gegeven heeft Encelia indertijd het crisis & observatiecentrum mogen opzetten.

In 2013 is de instelling operationeel geworden met behulp van financiële ondersteuning van Stichting De Hoop in Nederland, subsidie van het SOAW op Curaçao, de sponsoring en donaties waarvoor Encelia zeer erkentelijk is. De steun van Stichting De Hoop zal eind 2018 worden beëindigd, waardoor Encelia op andere wijze de kosten moet zien te dekken!

lees meer »
 
Nepal Nepal

Na de aardbeving in Nepal (april 2015) hebben samenwerkende hulporganisaties via Giro 555 een inzamelingsactie gehouden. Kerk in Actie kreeg samen met ICCO meer dan 2,4 miljoen euro ter beschikking om de eerste noodhulp te verlenen.

Daarmee zijn in totaal circa 30.000 families (ruwweg 150.000 personen) geholpen aan voedsel of onderdak via ACT Alliance. Daarnaast zijn er 195 scholen opgezet en is er voor 10.000 kinderen tijdelijk onderwijs gerealiseerd. Ook kregen 600 getraumatiseerde kinderen extra ondersteuning en zijn 500 leraren getraind deze kinderen te ondersteunen.


Deze aantallen zijn bereikt met gelden van Giro555 alleen. Dankzij de tientallen donaties van lidorganisaties uit meer dan 20 landen, heeft ACT Alliance nog veel meer mensen kunnen bereiken!

 
Pinksteren Pinksteren

Op eerste Pinksterdag zal worden gecollecteerd in het kader van de Zending van Kerk in Actie voor “Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh”.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de
Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen.

Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Zie ook www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh

 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
Mensen van hoop Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. In het boek ‘Mensen van hoop’ doen christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal.

Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend! De kerk blijft en is een teken van hoop.


‘Mensen van hoop’ kan gratis worden besteld via de webwinkel. U kunt daarvoor klikken op de navolgende zin: Mensen van hoop (https://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten/mensen-van-hoop)

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »