Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Neemt u daarvoor contact op met onze voorzitter/secretaris.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Zendingserfgoedkalender 2019 SV01

Zendingserfgoedkalender 2019 SV01

De kalender voor 2019 kon u bij ons bestellen. In totaal hebben wij 10 Zendingserfgoed-kalenders verkocht. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2019 zijn dat schilderijen van Bijbelverhalen van het Indonesische eiland Bali. De kalender geeft ook informatie over het eiland en de typische traditionele schilderkunst. Voor 2020 krijgt u wellicht weer een nieuwe kans!

 
Opbrengst Gambiaanse kommetje SV01

Gambiaanse kinderen
Opbrengst Gambiaanse kommetje SV01

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 9 december 2018 € 59,45 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt.

Ook dank aan onze baksters Corrie en Loes en natuurlijk aan Marie Louise en haar moeder die ook hebben gebakken ter gelegenheid van het afscheid van Marie Louise.

Over het vierde kwartaal hebben wij afgerond € 175,00 kunnen overmaken en over het hele jaar gezien € 588,57. Van de penningmeester van de stichting, Arie Burggraaf, ontvingen wij hiervoor een bedankbrief. Die dank geldt natuurlijk voor u allen die aan dat fantastische resultaat hebt bijgedragen.

Ook in 2019 zal de opbrengst van het kommetje worden bestemd voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia, zodat de kinderen in Sukuta Madina ook in 2019 een warme lunch op school kunnen krijgen.

 
ZWO-collectes SV01 ZWO-collectes SV01

De opbrengst van de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Brazilië heeft op 4 november € 264,18 opgebracht. De collecte op eerste Kerstdag, die bestemd was voor het werk van Kerk in Actie en haar partners voor de Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon heeft € 219,38 opgebracht.
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

 
Samenstelling van de werkgroep SV01 Samenstelling van de werkgroep SV01

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de werkgroep. Bent u geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het werk van de werkgroep, neem dan contact op met Frans van den Bercken (573864).

 
Actie Kerkbalans 2019 SV01 Actie Kerkbalans 2019 SV01

In de tweede helft van januari 2019 ontvangt u weer de envelop met informatie over de Actie Kerkbalans voor 2019. Daarin treft u ook informatie aan over waar wij het door u in 2018 aan ons ter beschikking gestelde geld aan hebben besteed. Vanaf 2018 participeren wij gedurende drie jaar in de volgende projecten:
1. Een project van Kerk in Actie in Ghana dat is gericht op de bevrijding van kindslaven uit de visserijsector.
2. Een project van Kerk in Actie in Ghana dat is gericht op training van kerkelijk werkers.
3. Een project van de Stichting Encelia op Curaçao dat is gericht op het bieden van een helpende hand aan kinderen, jongeren en ouders. Dit doet zij door het bieden van crisisopvang en opvoedondersteuning.

lees meer »
 
ZWO-ton achter in kerk SV01 ZWO-ton achter in kerk SV01


Achterin de kerk staat een ton. Daarin kunt u ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons met oplader, brillen enzovoort deponeren. Wilt u zo vriendelijk zijn de cartridges in te pakken om te voorkomen dat de andere spulletjes onder de inkt komen?

Al deze spulletjes brengen wij naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden ze gesorteerd en te gelde gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Projecten SV01 Projecten SV01

Onder dit kopje geven wij actuele informatie over de projecten die wij ondersteunen. Dit keer vertellen wij u iets over het project van Fundashon Encelia op Curacao.

Op zondag 26 augustus 2018 hield Bert Braam penningmeester van Encelia, tijdens de kerkdienst en onder het koffiedrinken na de dienst een presentatie over Encelia. Hij vertelde toen onder meer dat Encelia er financieel niet zo goed bijstond en het nog maar de vraag was of Encelia wel door kon met haar activiteiten voor crisisopvang voor jong en oud.

Wij hebben toen, mede op verzoek van enkele gemeenteleden, het mogelijk gemaakt dat onder vermelding van ZWO-Encelia naar de bankrekening van de kerk specifieke giften kunnen worden overgemaakt. De ZWO neemt dan de bank- en administratiekosten voor de overmaking van die giften naar Encelia voor haar rekening. Die kosten zijn namelijk € 15,00 per overmaking. De ZWO probeert de overmaking van die giften te koppelen aan de overmaking van haar toegezegde donatie aan Encelia. Tot nu toe zijn er al enkele giften ontvangen. Deze zullen wij gelijktijdig met het eerste gedeelte van onze toezegging voor 2019 naar Encelia over laten maken.

Onlangs ontvingen wij van Bert Braam een bedankje voor de donatie van € 4.000,00 en de opbrengst van de collecte van 17 juni 2018 ten bedrage van € 200,31. Bert berichtte daarbij dat, mede door onze support en andere donaties en bevestiging van het ministerie op Curaçao dat ze de subsidie voor 2019 niet verder zal verminderen, het bestuur heeft kunnen besluiten dat wordt doorgegaan met de activiteiten. Wel zal Encelia de werkzaamheden in de weekenden op een iets andere manier moeten invullen.

Een goed bericht, maar tegelijk voor ons een oproep aan u om Encelia ook in 2019 met giften te ondersteunen!

In januari 2019 zullen weer enkele gemeenteleden, waaronder één van onze aspirant-leden afreizen naar Curaçao en Encelia bezoeken.

 
Met Kerk in Actie en Taizé naar Libanon-SV01 Met Kerk in Actie en Taizé naar Libanon-SV01

Aankomend voorjaar wordt in Beirut een groot jongerenevenement georganiseerd door Taizé in samenwerking met de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken van het Midden-Oosten.

Meer info op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/10/met-kerk-en-actie-en-taize-naar-libanon.

 
Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07 Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07

Van Kerk in Actie ontvingen wij een verzoek om een bijdrage voor noodhulp aan het door aardbevingen en een tsunami getroffen Indonesische eiland Sulawesi. Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Later bleek dat de samenwerkende hulporganisaties, waarvan Kerk in Actie deel uitmaakt, op 10 oktober een nationale actiedag voor Sulawesi zouden houden. De coördinatie van die dag lag bij Kerk in Actie.

lees meer »
 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
Ter inspiratie: Nieuwe morgen SV01 Ter inspiratie: Nieuwe morgen SV01

Nieuwe morgen, nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden
om zon te zijn voor de mensen,
om zon te zijn wanneer het regent.

Nieuwe dingen om gelukkig te maken, om te helpen.
Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden om te aanvaarden en op te lossen.
Nieuwe inzichten dat iedere dag zo anders is en toch te dikwijls dezelfde blijft....

Uit: Medemens 5

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »
 
WERELD LEPRA DAG 2019-SV01

Lepra patiënt
WERELD LEPRA DAG 2019-SV01

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen of voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor.

Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. In onze kerkgemeenschap wordt op 27 januari 2019 voor de 20ste keer gecollecteerd voor dit doel, een jubileum dus!

lees meer »