Project Encelia Project Encelia

Gesprek met Rianne Plaisier (voorzitter Stichting Encelia)

Een verslag van Corrie, Helen en Aart Batenburg naar aanleiding van een  gesprek met Rianne Plaisier – voorzitter van Stichting Encelia (kinder crisisopvang Curaçao) 
“als bloemen op mijn wegen”

Samenvatting verslag Antoinet Hoekman

In de vorige Samen Verder (nr. 1 – 2018) schrijft Antoinet Hoekman over haar vrijwilligerswerk bij Stichting Encelia op Curaçao. Even een korte “opfrisser” wat Antoinet over de Stichting Encelia schreef; “het is een crisis- en observatiecentrum voor kinderen.  Dit betekent dat alle kinderen die bij Encelia komen wonen uitgebreid geobserveerd worden, om uiteindelijk een duidelijk beeld te kunnen schetsen van hun problematiek. Het is een crisiscentrum, omdat alleen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en vrijwillig worden aangemeld of kinderen die door externe partijen aangemeld worden bij Encelia kunnen wonen.”
ZWO ondersteunt deze stichting door financiële middelen aan te bieden. Wij ontmoeten Rianne op 10 januari 2018 bij Encelia waar ze met veel passie en betrokkenheid vertelt wat de uitdagingen zijn waar zij als Stichting voor staat. Ook vertelt zij wat de bestemming is van de zeer welkome (financiële) steun.

Begin rondleiding

Het is rond 18 uur wanneer we het tehuis binnen stappen. 6 Antilliaanse kinderen variërend in de leeftijd tussen 7 – 10 jaar zitten aan tafel te eten onder begeleiding van 2  begeleidsters. De sfeer is gemoedelijk en huiselijk. We worden hartelijk ontvangen met de nodige nieuwsgierigheid. Op dat moment is er niets merkbaar van een ieders achtergrond en de veelal ernstige reden waarom deze kinderen in het tehuis zijn opgenomen. Maar dat is op sommige momenten ook wel anders vertelt Rianne. Ze geeft ons een rondleiding door het tehuis; eenvoudige slaapkamers en badkamers. Structuur en regelmaat zijn de principes waar veel aandacht aan wordt besteed. Principes die de kinderen zelf niet vanuit huis hebben meegekregen. De kinderen helpen bij de dagdagelijkse activiteiten als tafel dekken, afruimen, afwassen, kamer opruimen.

Steun overheid Curaçao

Deze stichting draait op subsidiegeld vanuit de Curaçaose overheid. Deze subsidie is echter net toereikend voor het zorgdragen van adequate en opgeleide groepsbegeleiders. De Stichting wordt tot en met 2018 (financieel) gesteund door “de Hoop” uit Dordrecht. Deze ondersteuning stopt en daarmee is het van belang om andere bronnen aan te boren die voor financiële, maar ook niet financiële steun kunnen zorgen. De ondersteuning vanuit ZWO wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Tekort geldelijke middelen

Al pratend blijkt dat voor een aantal zeer fundamentele zaken geen geld is. Denk hierbij aan begeleiding van de gezinnen nadat een kind het tehuis verlaten heeft, renovatie activiteiten aan het tehuis, kleding, beddengoed, schoolbenodigdheden (pen, schrijfblok, tas, potloden) , maar ook aan bijscholing van het personeel.

Het geloof is een belangrijke basis die aan de kinderen wordt meegegeven. Er wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen en ze gaan gezamenlijk op zondag naar de kerk. Een kinder(luister)bijbel in het Papiaments is nu nog niet aanwezig, deze is zeer welkom. De financiële bijdrage die ZWO aanbiedt zal o.a. voor deze doeleinden worden gebruikt.

Wat zijn behaalde successen?

Als behaalde successen vertelt Rianne dat er gekeken wordt naar de talenten die kinderen hebben. Zo was er een jongetje dat geboren was met een open rug en die graag voetbalde. Het is gelukt om hem aan een voetbalcoach te koppelen waardoor hij met een “standaard” voetbalteam kon mee doen. Ook vertelt ze trots dat de resultaten van de kinderen op school verbeteren. Encelia  biedt kinderen de mogelijkheid uit een situatie te komen waaruit zij zelfstandig nooit gekomen zouden zijn. Wij zijn blij dat ZWO bereid is Encelia ondersteuning aan te bieden.

Wie is Rianne Plaisier?

Met een grote mate van betrokkenheid,  waarbij doorzettingsvermogen een zeer belangrijke eigenschap is, is het Rianne gelukt om de droom die ze zelf had te verwezenlijken. Met haar eigen woorden gezegd; “het is continue knokken om zaken voor elkaar te krijgen en je moet weerbaar zijn.” Haar loopbaan begon ze als ambulance verpleegkundige, vervolgens is ze wijkverpleegkundige geweest, heeft ze verschillende managementrollen uitgevoerd en op de Intensive Care gewerkt. Vanuit interesse is ze de studie Rechten gaan volgen en is vervolgens als juriste bij een verzekeringsmaatschappij gaan werken. Momenteel is ze verantwoordelijk als Manager Zorg bij de Wijkverpleging.  De droom die ze had was, om vanuit een commerciële rol en daarbij het opgebouwde netwerk,  vrijwilligerswerk te gaan doen. Juist dit heeft ze bij Encelia tot uitvoering kunnen brengen.

Wat is de betekenis van de naam Encelia?

De naam Encelia is door Rianne aangedragen. Ze refereert hierbij aan haar reis door de Kalahari Woestijn, waar ze deze bloem “Encelia” in bloei trof. Ze wil hiermee de “vertaling” maken naar de bloei die geboden wordt aan de kinderen in hun ontwikkeling die hun oorsprong kennen op een minder voedingsrijke  bodem.

Op de vraag wie haar bijstaat, reageert ze oprecht en geëmotioneerd, dat ze de steun van de Heer ervaart, ook wanneer ze voor hete vuren staat.

Rianne is eind mei 2018 vermoedelijk in Nederland, zij zou dan tijdens een dienst en bij de koffie zelf iets kunnen vertellen over Encelia.
Verdere informatie vindt men op de site www.encelia.cw en in het filmpje op YouTube Kinderen vertellen over vreselijke ervaringen!
Met ondertiteling in het Engels.

 

terug