Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Liturgie zondag 24 januari 2021, 11.00 uur
 

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Afsluiting van de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’.
Thema: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’, aangereikt door de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp (Zwitserland)

Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen; wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. Bij de zegen staan we en daarna gaan we weer even zitten

Organist: Pim Schipper
Liedteksten: Elien van der Meer
Lector: Amy van den Bercken
Koster: Kees van der Heide
Diaconie: Woudie Dupain
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr
BWV 662 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkomstwoord

In memoriam Herman Smit – allen gaan staan                                           
Muziek: (melodie Lied 961)   

            Niemand leeft voor zichzelf
            Niemand sterft voor zichzelf
            Wij leven verbonden met God en elkaar
            in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging:
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:
v: Vlam van de Geest,
verwarm ons hart,
zodat wij oog hebben voor elkaar.
Vlam van de Geest,
verlicht ons pad,
zodat wij wandelen in waarheid.
a: Vlam van de Geest,
voed uw kerk met liefde
zodat zij groeit in eenheid.
Amen.

Muziek: Psalm 65: 1

Gebedstekst bij Psalm 65

Eeuwige God,
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel
aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld
zullen raken.
In deze nood komen wij toe U,
biddend om gehoor, om vertroosting
om nabijheid, om perspectief.
Hoor ons: wees ons genadig!
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
en geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Orgelimprovisatie op Lied 321

Niet als een storm als een vloed,
maar als een glimp van de zon,
zo is het koninkrijk Gods -
stem die de stilte niet breekt.

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing
afgesloten met (woorden Lied 333)
v: Kom, Geest van God
a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt

Schriftlezingen: Romeinen 12, 16-21
en Johannes 15, 8-10

Muziek: Lied 791: 1,2,3

Verkondiging

Muziek: Lied 970: 1,2,5

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte , Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Muziek: Lied 425
Zegen (staande)
Orgelspel: Heut’ triumphieret Gottes Sohn
BWV 630 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Collecten

De collecten op zondag 24 januari zijn bestemd voor het plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.


Bloemengroeten

De bloemengroeten van a.s. zondag gaan naar mevr. T. Frowijn-Driebergen, Londiniumdreef 105 in het kader van "omzien naar elkaar" en naar dhr. en mevr. van Brenen-Haverkamp, Vesta 5 als felicitatie voor hun 60-jarig huwelijk op 19 januari.
 

Uitzenden van en reserveren voor een kerkdienst

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de Hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst van 11.00 uur volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede
Het advies van onze Protestantse gemeente is om de kerkdienst thuis online mee te maken.
Voor wie heel graag naar de kerk komen of hiervoor een bijzondere reden hebben, zijn er max. 30 plaatsen beschikbaar. Wie een taak hebben in de dienst hoeven zich niet op te geven, en dat geldt ook voor kinderen tot 13 jaar.
Als gedragsregel geldt: als je loopt in de kerk draag je een mondkapje, als je zit mag het mondkapje af. Er wordt de komende weken in de diensten door niemand gezongen.
Reserveren bij voorkeur online via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-137171885803
Telefonisch kan het via 0343 575978 of 06 5117 2840, per mail via joechies@outlook.com


Overlijden Herman Smit

Op maandag 18 januari is na een ernstige ziekte Herman Smit overleden, in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde met Jetty aan de Krommerijnder 10 (3962 GG). Het afgelopen jaar is voor hen heel moeilijk geweest. We verliezen in Herman een gewaardeerd en betrokken gemeentelid en koorzanger. Aanstaande zondag wordt in de dienst een in memoriam uitgesproken en maandag 25 januari is om 11.00 uur in de Grote Kerk de dankdienst voor zijn leven. Beide diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (Wijk bij Duurstede / Grote Kerk). In de volgende Samen Verder zal Herman ook herdacht worden.


Actie Kerkbalans

Als het goed is, zijn de ‘lopers’ de aanbiedingsbrieven voor de Actie Kerkbalans aan het verspreiden. In de enveloppe vindt u de toezeggingsformulieren voor de kerk en de diaconie/ZWO. Op het formulier van de kerk staat uw naam.Wilt u op het formulier van de diaconie zelf uw naam vermelden?
Er wordt met u afgesproken wanneer de toezeggingsformulieren in de afgesloten enveloppe weer bij u worden opgehaald.
Namens uw diakenen en kerkrentmeesters,
Jan Klaver en Jan Oechies

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa
terug