Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Thuis ter overweging: ‘Macht corrumpeert’

Exodus 7: 16 – Mozes, zeg tegen farao: ‘Laat mijn volk gaan…’

Grijpen overheden de coronacrisis aan om meer macht naar zich toe te trekken? In Nederland niet, aldus Gerrie Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Trouw tekende op uit haar mond: “Als je je toch realiseert hoe open onze samenleving is, hoe het kabinet probeert iedereen mee te krijgen in de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van het virus.
Dit is zo’n mooie rechtsstaat, ik ben daar zo trots op. Zij die de leiding hebben, stellen zich op als echte dienaren van de kroon.” Als we Gerrie Verbeet mogen geloven, valt het met het aantal farao’s in Den Haag reuze mee.
Voordat de kerk dicht ging, waren we in het boek Exodus bezig. Daarover schrijft rabbijn Jonathan Sacks: “Het verhaal van Exodus is geen simpel verhaal over de strijd van goed tegen kwaad. Het is een kritiek op de machtspolitiek van wereldrijken en hiërarchische samenlevingen waarin de bevolking wordt opgedeeld in vrije mensen en slaven. Lord Acton heeft dat treffend samengevat in zijn beroemde uitspraak (1887): ‘Alle macht heeft de neiging tot corrumperen en absolute macht corrumpeert absoluut’. De Tora stelt in plaats daarvan een ander soort politiek voor. Een politiek die niet gebaseerd is op macht, maar op verbond.” Geef mensen geen absolute macht, die behoort God.
Om over na te denken of met anderen op door te praten:
Bent u het eens met de stelling: een goede christen is een goede democraat?
In hoeverre voelt u zich wel of juist niet machteloos in deze coronatijd?
Hebt u zelf wel eens (bij anderen of uzelf) ervaren dat macht corrumpeert?
Jan Offringa

Uit een gebed van Alfred C. Bronswijk

In het verlangen van je dromen
In je angst voor de werkelijkheid
 In de veelheid van je talenten
In de beperking van je mogelijkheid
Leg Ik – de Heer ‒ mijn belofte
IK BEN DIE IK BEN

Diaconale hulp en andere ondersteuning in Corona-tijd

In deze periode ervaren velen een vorm van huisarrest. Mensen mogen nu niet naar buiten om de hond uit te laten of om een boodschap te doen. Maar ook in deze tijd staan er mensen en organisaties klaar om te helpen.
Wij - de diaconieën van de Hervormde en de Protestantse gemeente - kunnen u ondersteunen waar dat nodig is. Ook als u door de vreemde situatie even financieel klem komt te zitten.
Wij zijn te bereiken via de telefoonnummers die in Kerkewerk en Samen Verder staan genoemd.
In het algemeen zijn wij voor iedereen te bereiken via de website nietalleen.nl.  Daarbij hebben verschillende organisaties zich aangesloten en hulpvragen worden bij de dichtstbijzijnde organisatie belegd.
Wijk Helpt is er ook voor iedereen, te bereiken via 0343 572000.
Via Caritas zijn wij ook betrokken bij de communiteit Helpende Handjes (via de WhatsApp-groep Helpende Handjes Wijk bij Duurstede). Ook hier zetten mensen zich in voor anderen die op de een of andere manier hulp nodig hebben.
Met zovelen die wat willen doen voor een ander, moet de gewenste hulp gevonden kunnen worden.
U staat er niet alleen voor.
Jan Klaver

Creatief collecteren in coronatijd

Bij alle creativiteit valt me één ding op: voor de collecte is nog niet zoveel aandacht. Dat is ook wel te verklaren. Alle eerste aandacht ging uit naar het omzien naar elkaar en bemoedigen en infomeren. Als Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij gewend wekelijks drie collectes te houden. Eén voor de Diaconie, één voor het pastoraat en één voor het onderhoud van de gebouwen.
Als u gewend bent om digitaal via GIVT te doneren, dan kunt u dat ook thuis doen.
Kies de collectes op één van zondagen
1.            Kies de bedragen die u wilt geven.
2.            Kies voor ‘Volgende’.
3.            Kies voor het geven aan de Protestantse
              gemeente Wijk bij Duurstede, uit de lijst
4.            Selecteer onze kerk en kies voor ‘Geven’
               … Uw Givt is gelukt!
De Givt-app weet nu aan wie jij je gift wilt geven. Uw gift wordt na twee werkdagen van je rekening afgeschreven. Misschien is dit de gelegenheid op via de APP-store GIVT te installeren. Wij betalen als kerk een kleine bijdrage voor het gebruik van GIVT. Daar staat tegenover dat u de collectegelden eenvoudig kunt verwerken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.
Bent u gewoon om via Collecte bonnen te doneren. Neem twee enveloppes één voor de Diaconie/ZWO en één voor het college van Kerkrentmeesters voor de collectes pastoraat en onderhoud gebouwen. Schrijf op de enveloppes resp. Collectebonnen Diaconie en op de andere collecte bonnen CvK.
Doneer zo vaak als u wilt. Als de normale kerkgang weer mogelijk is doe dan de enveloppes, dichtgeplakt, in de collectezakken.
Bent u gewoon geld te geven tijdens de kerkdienst, dan kunt u uw collectegelden ook via de bank overmaken. Voor de Diaconie, IBAN: NL17 INGB 000 359 5504 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede, onder vermelding collecte Diaconie,  en voor pastoraat + onderhoud van de gebouwen: IBAN: NL43 INGB 000 527 0711 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente WbD, onder vermelding van Collecte Pastoraat en onderhoud gebouwen.
Zondag 29 maart is de collecte van de diaconie bestemd voor een zwo-project, namelijk Encelia op Curaçao. 
Namens Uw Diaconie en college van Kerkrentmeesters vast hartelijk Dank!
Mario Batenburg

Online paasspel ‘Wees niet bang’

De PaasChallenge voor jongeren kan niet doorgaan. Gelukkig is er een online spel waarmee je toch op 11 april het verhaal van Pasen kunt beleven. Via social media staan we met elkaar in contact.
Het spel is voor de jongeren in de leeftijd van 10-17 jaar. Je speelt een aantal rondes van dit spel thuis, samen met minimaal 1 ouder of broer/zus. Je krijgt verschillende challenges toegestuurd: puzzels, creatieve en doe-opdrachten. Duur van het paasspel is 60-90 minuten. Volgende week meer informatie.
Lydia Roosendaal

Pastoraat

Wie behoefte hebben aan een (telefonisch) gesprek, kunnen contact zoeken met de predikant of hun pastorale bezoeker (ouderling of medewerker). Als u niet paraat hebt wie uw pastorale bezoeker is, kunt u dit navragen bij Nel van Vliet, T: 0343 573 191 E:

Ten slotte

Ook komende zondag is er om 9.20 uur op NPO2 een meditatief moment.
Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar
Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis en Jan Offringa
terug