Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 142, 1 december 2022
 

Advent
Als gemeente zijn we afgelopen zondag goed aan de Adventstijd begonnen. De jarige Immanuël zorgde voor een vrolijk begin. De jeugdkerk kende, anders dan de kinderkerk, een mooie opkomst en liep volgens de berichten als een trein. De Amnestytafel trok veel belangstelling en de koffie na de dienst was weer heel gezellig. Het verhaal over Tamar en Juda (Genesis 38) gaf daarbij genoeg stof tot napraten. Mijn inschatting op basis van de reacties is dat de helft van de mensen het niet kenden. Het wordt dan ook zelden gelezen.
Komende zondag hoopt ds. Greet van ’t Slot de volgende vrouw uit het geslachtsregister van Matteüs aandacht te geven. Dat gaat om Rachab, de kleurrijke vrouw uit Jericho die een bijzondere rol speelt als twee verspieders van Jozua een schuilplaats nodig hebben.
Jan Offringa

 
Collecte Werelddiaconaat: Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Hartelijk dank voor uw gift.
Jaap Swank, Diaconie/ZWO

Kerkbalans
Dit jaar loopt de Actie Kerkbalans van zondag 15 januari tot vrijdag 27 januari. Wat extra hulp van vrijwilligers voor het bezorgen en ophalen van de brieven is welkom. Zij kunnen contact opnemen met Jacob van den Essenburg, E: j.vandenessenburg@wits.nl
Ook dit jaar is het belang van deze actie, die een gezonde financiële basis voor onze gemeente beoogt, groot. Niemand wordt overvraagd, maar het zou mooi zijn als mensen weer gul kunnen geven. Onder andere de stijgende energiekosten zijn een punt van zorg voor de kerkrentmeesters. Ook de diakenen doen weer mee aan deze actie. Zij hopen zowel binnen als buiten Nederland mensen in nood te kunnen helpen.

hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa

 
terug