Liturgie voor zondag 3 december 2023 Liturgie voor zondag 3 december 2023
Organist: Maarten van Kapel
Koster: Martin Smits
Livestream: Sjoerd Andringa         
Diaken en lector: Riet Andringa
Kerkrentmeester: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Marieke Borgers
Voorganger: mw.ds. Greet van ’t Slot, Zeist

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Schepper van hemel en aarde
U die ons kent, die ons ziet, die ons hoort
U die weet wat er in ons omgaat
U die ons geschapen hebt naar uw beeld:
Breng aan het licht de mensen die wij zijn
maak ons tot uw reis- en tochtgenoot,
in de voetsporen van Jezus, uw Zoon.

Drempelgebed
Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neemt Gij ons leven in uw hand
en reinig het van ongerechtigheid,
Maak ons tot volgelingen van Jezus
die u willen liefhebben en dienen
met al hun kracht,
Amen.

We zingen: Psalm 25: 1,2

Groet:
v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer

- allen gaan zitten –

Gebed om ontferming
overgenomen met Lied 301e

We zingen en lezen: Lied 448
1 zingen,  2 lezen. 3 zingen,  4 lezen

Woorden over Advent,
als gebed bij de opening van de Schrift,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5 (lector)

We zingen: Lied 447  

Tweede lezing: Filippenzen 1, 1-11 (voorganger)

We zingen: Lied 339a  

Verkondiging

We zingen: Lied 462 - 1 allen, 2 vrouwen,
3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven
1. Diaconie/ZWO
2. KerkOrgelspel tijdens de rondgang: Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211 – Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 771

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland, LV 44 - Johann Gottfried Walther (1684-1748)


 
Livestream
De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor dhr. en mevr. Wassink–Dannenberg en voor dhr. J. Dupain.


Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland.
Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen. 
terug