Liturgie voor zondag 29 januari 2023 Liturgie voor zondag 29 januari 2023
Organist: Sander Booij
Koster: Mario Batenburg
Livestream: Willeke Willemsen
Diaken en lector: Jelte Veenstra
Kerkrentmeester: Douwe van der Meer
Ouderling van dienst: Nel van Vliet
Voorgangers: ds. Henk Kroese

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 33: 1,3

- allen gaan zitten -

Woord van onderricht: I Johannes 3, 1-6

We zingen: Lied 438: 1,3,4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Johannes 7, 53 – 8, 11

We zingen: Lied 352: 1,2,6,7

Verkondiging

Orgelmeditatie: op de melodie van Lied 512:
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor...

We zingen daarna: Lied 835


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Diaconie - binnenlands diaconaat, jeugd en jongeren
2. Plaatselijk kerkenwerk
3. Vergroening Grote KerkDankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
overgenomen met acclamatie Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 871

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel

 

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede.

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Hans Grevenstuk en gaat naar dhr. en mevr. Venselaar-Breeman en naar dhr. en mevr. Andringa.
Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact zoeken met Herman van Sprakelaar. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

 

terug