Kerkelijke organisatie Kerkelijke organisatie

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voor de emailadressen zie onze contact-pagina
Predikant    ds.Jan Offringa                                 tel: 0318-542979
                                                                           gsm: 06-49894905

Voorzitter:     Martin Smits                                             tel: 577128
                                                                          gsm: 06-28 538 919
Scriba:           Hans Sonnevelt                                       tel. 573848
                                                                             gsm 06-27830874

Ouderlingenberaad:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Predikant - ds. Jan Offringa
Ria de Vries  (Voorzitter)
Marion Grondijs
Jack van der Laak (jeugdouderling)
Anneke Sterrenburg (ouderling rouw- en trouw pastyoraat)
 

College van Diakenen:   (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)
Jan Klaver  (Voorzitter)
Marianna Migchels   (Secretaris)
Mario Batenburg (Penningmeester)
Bertina Danneberg
Hennie Lammertink

College van Kerkrentmeesters:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Ben van Leeuwen   (Voorzitter)
Bouke Jan Visser (Penningmeester)
Kees van Vliet   (secretaris)
Jacob van den Essenburg
Arno Schut

De Protestantse Gemeente maakt deel uit van de Classis Utrecht..

 

 

 

 

 

 

terug