Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten en- Aanvangstijden

 

EREDIENSTEN 


PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen


Kerkdiensten: Let op vanaf 10 november a.s. zijn
de diensten weer om 09:15  uur
 


Zo 1 september, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Afscheid nemen hoofdkoster en voorstellen nieuwe hoofdkoster.

Zo 8 september, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Presentatie Rik Willemsen, stagiair/predikant-in-opleiding
Koffiedrinken na de dienst, vossenjacht, lunch

Zo 15 september, 11.00 uur
Dhr. Rik Willemsen uit Amersfoort

Zo 22 september, 09.30 uur in RK Kerk
Pastor Meike Hettinga en ds Jan Offringa
m.m.v. koor Face to Face
Oecumenische vredesweek
Koffiedrinken na de dienst

Zo 29 september, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Bevestigen nieuwe ambtsdragers, afscheid nemen vertrekkende ambtsdragers..

Zo 6 oktober, 11.00 uur
Ds. N.H. Kuipéri uit Nieuwegein

Zo 13 oktober, 10.00 uur
Ds. Jan Offringa en ds Louis Wüllschleger
Gezamenlijke HG/PG Kerk- en Schooldienst
Koffiedrinken na de dienst

Zo 20 oktober, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Viering Heilig Avondmaal

Zo 27 oktober,11.00 uur
Ds. Bernard Baakman uit Langbroek
Koffiedrinken na de dienst

Zo 3 november, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Gedachtenisdienst
m.m.v. kerkkoor Cantique
Koffiedrinken na de dienst

Zo 10 november, 09.15 uur
Mw. ds. Rebecca Onderstal uit Houten
Koffiedrinken na de dienst

Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.

http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.


 

Scriba