Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten en- Aanvangstijden

 

EREDIENSTEN 


PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen


Kerkdiensten: Let op vanaf 1 november a.s. zijn
de diensten weer om 11:00 uur
 


zo 9 september, 09.15 uur
Ds. Jan Offringa
Startzondag met een 'rondje van de kerk'.
Kleur: Groen


zo 16 september, 09:15 uur
Ds. J.J.A. Doolaard uit Zeist
Kleur: Groen

zo 23 september, 09:30 uur
Ds. Jan Offringa en mw. Laura de Vries
Oecumenische dienst in de RK Kerk
m.m.v. koor Face to Face
Koffiedrinken na de dienst


zo 30 september, 09L15 uur
Ds. Jan Offringa
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Kleur: Groen

zo 7 oktober, 09:15 uur
Dr. Klaas IJkema
Themadienst, Kleur: Groen.

zo 14 oktober, 09:15 uur
Ds. Jan Offringa
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. koor Cantique
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

zo 21 oktober, 09:15 uur
Ds. Jan Offringa
Kleur: Groen

zo 28 oktober, 09:15 uur
Mw. ds. G.J. van 't Slot uit Zeist
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

zo 4 november, 11:00 uur
Ds. Jan Offringa
Gedachtenisdienst
m.m.v. koor Cantique
Kleur: Wit
Koffiedrinken na de dienst

Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief
aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.
http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.


 

Scriba