Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten en- Aanvangstijden

 

EREDIENSTEN 


PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen


Kerkdiensten: Let op vanaf 1 maart a.s. zijn
de diensten weer om 9:15  uur
 

Zo 13 januari, 11.00 uur
Mevr. ds. Trinette Verhoeven
Classispredikant Classis Utrecht
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

zo 20 januari, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa en mw. Laura de Vries
Oecumenische dienst in de Grote Kerk
m.m.v. koor Cantique
Koffiedrinken na de dienst


Zo 27 januari, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Koffiedrinken na de dienst

Zo 3 februari, 11.00 uur
Mw. Elisabeth van Deventer uit Woudenberg

Zo 10 februari, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Doopdienst (onder voorbehoud)
Koffiedrinken na de dienst

Zo 17 februari, 11.00 uur
Mw. ds. Rebecca Onderstal

Zo. 24 februari, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Viering Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst

Zo 24 februari, 18.30 uur
Ds. Jan Offringa en ds. Louis Wüllschleger
Gezamenlijke PG/HG zang- en muziekdienst
m.m.v. The Saint Anthony Pipe Band


Zo 3 maart, 09.15 uur
Dhr. Gerrit Krul uit Utrecht

Zo 10 maart, 09.15 uur
Ds. Jan Offringa
Eerste zondag 40 dagentijd
Koffiedrinken na de dienst

Zo 17 maart, 09.15 uur
Ds. N.H. Kuipéri uit Nieuwegein
Tweede zondag 40 dagentijd

Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.

http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.


 

Scriba