Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten - Aanvangstijden

EREDIENSTEN tot en met 26 november 2017

Parkeren en ingang
PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen.

Kerkdiensten: Let op vanaf 1 maart zijn
de diensten weer om 11:00 uur
 

Pinsteren, zo 20 mei, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Kleur: Rood

Pinksteren, zo 20 mei, 14.00 uur
Gezamenlijke Pinksterviering op de Markt
Gezamenlijke kerken gem. Wijk bij Duurstede

zo 27 mei, 11.00 uur
Mw. Lieke Weima uit Utrecht
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

zo 3 juni, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Kleur: Groen

zo 10 juni, 11.00 uur
Mw. ELizabeth van Deventer uit Woudenberg
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

zo 17 juni, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Kleur: Groen

zo 24 juni, 11.00 uur
Ds. Jan Offringa
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst
 

Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief
aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.
http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.

Scriba