kerkbrief 21okt. 2018 kerkbrief 21okt. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor mevr. G. de Vries – Bogerd.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Komende week is ds. Offringa vrij. In geval van nood kunt u contact zoeken met scriba Hans Sonnevelt.

Oproep kindernevendienst
Wie werkt er graag met kinderen en  wil ons komen ondersteunen in de kindernevendienst?
Wij zijn op zoek naar mensen die ons team komen versterken. Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste, geïnspireerde en  praktische mensen die eens in de maand (minder vaak kan ook) aan de slag gaan met een groepje kinderen tijdens de dienst. Het is niet ingewikkeld: we gebruiken een handleiding waar je ideeën ,verhalen en gespreksonderwerpen uit kunt halen, de groepen zijn niet zo groot en de kinderen blij en enthousiast. Ons team ondersteunt elkaar, vangt elkaar op, werkt prettig samen en we maken veel leuke momenten mee met de kinderen. Als je dit leest en geïnteresseerd bent, neem vooral contact op, dan kunnen we informatie geven, uitwisselen en bekijken wat mogelijk is.
Vriendelijke groet, namens het hele team,
Carine Sprokkereef,

Opening Gedachtenisplek donderdag 1 november
De inrichting van de Gedachtenisplek in het noordelijk transept van de kerk wordt binnenkort afgerond. Er wordt toegewerkt naar een opening op donderdagavond 1 november. Om 20.00 uur is er koffie in de kerk en rond 20.15 is er een liturgisch moment.
Na de opening kan iedereen de plek van nabij bekijken en drinken we nog wat met elkaar. Hopelijk kunt u erbij zijn.
Vanwege het Gedachtenisboek komen er twee cursusavonden kalligraferen. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven bij Henk Kroese,  Meer hierover staat in het kerkblad.

Gedachteniszondag 4 november, aanvang 11.00 uur
Graag uw aandacht voor de gedachtenisdienst van zondag 4 november, met medewerking van kerkkoor Cantique. Daarin gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar. Ook krijgt iedereen de gelegenheid persoonlijk met een kaarsje een dierbare te gedenken. Kinderen kunnen een foto meenemen in een lijstje (graag A5 formaat, 15 bij 20 cm). Let op: de dienst begint om 11.00 uur.

Enquête Samen verder
In het nieuwste nummer van Samen verder zit een enquête middenin. Daarin vraagt de redactie of u, bij voorkeur online, de enquête wil invullen. Nu blijkt dat de (korte) link die we vermeld hebben niet meer werkt zonder toestemming. Heel vervelend.
Als u via de website van onze gemeente naar de enquête gaat (de link staat in het midden in rood bovenaan), heeft u geen problemen om deze in te vullen. Wilt u liever zelf naar de enquête, dan is dit de juiste link:
https://goo.gl/forms/mHZNBsSqCaOMqBGE3
Excuses voor het ongemak.
Redactie Samen verder


Jeugdproject – Sint Maarten
Utrecht is de stad van Sint Maarten. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. De volgende nacht zag hij, terwijl hij verzonken was in een diepe slaap, Christus gekleed in de mantel die hij aan de bedelaar geschonken had. Het verhaal van Sint Maarten leert ons over het belang van het omzien naar dak- en thuisloze mensen.
Op zaterdag 13 oktober heeft een groep van negen jongeren uit onze gemeente een stadwandeling in Utrecht gekregen van Jan. Jan is dakloos en drugsverslaafd geweest. Ze hebben ook Bert ontmoet. Bert is straatpastor en staat mensen zoals Jan bij.
Omdat wij het werk van de straatpastors belangrijk vinden, zamelen wij de komende weken PET flessen is. U kunt ons daarbij helpen door uw plastic statiegeldflessen in te leveren bij de winkelkarretjes die wij in de kerk neerzetten. U kunt ook uw statiegeldbonnetjes bij ons inleveren. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het straatpastoraat van Utrecht. Ook de kindernevendienst besteedt aandacht aan dit Maartenproject. Op 11 november, de dag van Sint Maarten, sluiten we het project af.

 

terug