kerkbrief 17 mrt. 2019 kerkbrief 17 mrt. 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Lamers – Broekhuizen en mevr. B. de Roos – Kooistra.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

 

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Veertigdagenboekje 
Ook dit jaar is het veertigdagenboekje weer beschikbaar. Het boekje wordt uitgegeven door de samenwerkende kerken in de Krommerijnstreek. Een zeer gevarieerd boekje waar voor iedere dag in de veertigdagentijd een gedicht, overweging, bijbeltekst of zelfs een puzzel instaat. De boekjes liggen vandaag bij de uitgangen, wij vragen een bijdrage van € 2,00 per boekje. Zolang de voorraad strekt kunnen deze ook bij u bezorgd worden. U kunt daarvoor een mailtje sturen of bellen naar Mario Batenburg,

Vorige week heeft het kommetje bij de traktatie € 48,75 opgebracht voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers heel hartelijk dank!
De Werkgroep ZWO

Vooraankondiging
Volgende week zondag 24 maart 2019 zullen wij in het kader van de 40dagentijd collecteren voor het project "Kinderen in de knel" van Kerk in Actie.
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen.
In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Kerk in Actie ondersteunt ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee? Dit keer is de collecte bestemd voor:
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Wij laten deze kinderen toch niet in steek!
Als u dit doel een warm hart toedraagt, neem dan volgende week wat extra geld of collectebonnen mee. Dank alvast!


terug