kerkbrief 18 mrt. 2018 kerkbrief 18 mrt. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr. en mevr. van der Lingen - Blaak en aan dhr. en mevr. Jacobs - van den Hoek.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Nieuwe datum Kerk & Schooldienst
De Kerk & Schooldienst van 25 maart, die samen met de Hervormde gemeente en de RK-parochie wordt georganiseerd, is verschoven naar zondag 15 april.
Let op de aanvangstijd: 10.00 uur.
 
Toelichting op de 1e collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang in het kader van de 40dagentijd voor het programma van Kerk in Actie "Kinderen in de knel". Dit keer staan kinderen in Zuid-India die, ondanks een verbod, in de textielindustrie werken, centraal. Zie verder de bijgevoegde folder. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!! Dank u wel voor uw bijdrage!
 
Paasgroet
Volgende week zondag, met Palmpasen, willen wij van de diaconie weer met hulp van gemeenteleden de Paasgroet namens onze Protestantse gemeente aanbieden aan ouderen (80+) en aan zieken. Om dat goed te laten lopen zijn er twee dingen nodig. Eén, dat er volgende week voldoende gemeenteleden bereid zijn een Paasgroet naar een ander gemeentelid te brengen. Hierop komen wij volgende week terug. En twee, dat de ouderen van 80 jaar en ouder thuis zijn om de Paasgroet in ontvangst te nemen. Om dit te bevorderen noemen wij het alvast een week van tevoren
 
Vooraankondiging
Volgende week zondag, Palmzondag, zullen we in het kader van de 40dagentijd collecteren voor Kerk in Actie, meer in het bijzonder voor Oegandese moeders. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bij voorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. HELPT U MEE DIT WERK VOORT TE ZETTEN? De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
 
Jeanboule zingt muziek voor Passie en Pasen in de Grote Kerk
Op Palmzondag 25 maart, aanvang 16.00 uur zingt vocaal ensemble Jeanboule in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede een uur lang muziek voor Passie en Pasen. In een afwisselend programma worden Renaissancestukken van Palestrina, Da Vittoria en Thomas Tallis afgewisseld met Duitse of Franse koralen en Engelstalige spirituals. Die variatie maakt deze middag zeer toegankelijk voor jong en oud. De toegang is gratis, wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten. De organisatie is in handen van de Stichting Concerten Grote Kerk.
Jeanboule is een a-capella gezelschap dat werken voor kleine bezetting ten gehore brengt uit nagenoeg de gehele muziekgeschiedenis: van Arcadelt tot Andriessen, van Bach tot Barbershop, van Janequin tot Joe Jackson. Het vocaal ensemble Jeanboule zingt onder leiding van Elien van der Meer [sopraan] en bestaat verder uit Marieke van Barneveld [sopraan], Marieke Bloo [sopraan], Sonja Brouwer [alt], Inge van Noortwijk [alt], Fransien Jepma [alt], Jan Offringa [tenor], André van Zwieten [tenor], Hein Brouwer [bariton], Douwe van der Meer [bariton], Gert Reede [bas], en Adriaan Achterberg [bas].
Nadere informatie: André van Zwieten,
 
Vergeet u het spaardoosje niet!
Aan het begin van de 40dagentijd hebt u een spaardoosje mee kunnen nemen. Daarin kon u het geld dat u door op de een of andere manier te vasten, uitspaarde, sparen. Vergeet u niet dat doosje op Palmzondag mee naar de kerk te nemen? De doosjes worden dan geleegd. De inhoud wordt beschikbaar gesteld aan Kerk in Actie voor de doelen waarvoor we in de 40dagentijd hebben
gecollecteerd. Dank u wel!


Palmpaasstokken versieren

Voor alle kinderen tot 13 jaar: op zaterdag 24 maart tussen 15.00-16.30 uur zijn jullie allemaal weer uitgenodigd om samen palmpaasstokken te versieren in de Open Hof. Neem je zelf een stok mee?
Wij zorgen voor spullen om te versieren.
Het is elk jaar weer erg leuk en gezellig, dus we hopen dat je nu ook komt!
Namens de kindernevendienst,
Carine Sprokkereef & Jeannette Hamerling& Esther Schattel
Nog even wat informatie w.b.de symboliek van een
Palmpaasstok:
De stok met de dwarslat herinnert aan het kruis.
De palmtakjes doen denken aan de intocht in Jeruzalem.
Het altijd groene takje betekent ook dat het leven steeds weer mogelijk kan zijn.
De broodhaan staat voor het brood breken tijdens het laatste avondmaal en het kraaien van de haan na de uitspraken van Petrus. Eieren zijn voorbeelden van nieuw leven.
30 rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad.
Met alles wat je verder versiert geef je aan dat het met Palmpasen feest is.


terug