kerkbrief 8 dec. 2019 kerkbrief 8 dec. 2019
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. L. Bax en voor mevr. N. van Vliet.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


De aanvangstijd van de dienst op 15 december is 9.15 uur in plaats van 9.30 uur zoals in SamenVerder staat.

Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte welkom! De dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij u wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Hartelijk dank alvast!
ZWO

Kerstpresentjes bezorgen
De diaconie zorgt ervoor dat volgende week tijdens de dienst de Kerstpresentjes voor onze oudere gemeenteleden klaarliggen. Het zou fijn zijn als u één of meerdere presentjes zou willen bezorgen. Een tip van de diaconie.. neem volgende week een tasje mee! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vandaag is het 8 december, 2e advent.
We gaan op weg naar Kerst….maar het duurt nog even. 
We werken in de kerk tijdens Advent met het project GEEF LICHT.
Dit project komt uit Kind op Zondag, het blad waar de kindernevendienst al jaren mee werkt.
Tijdens deze adventstijd lezen we over de profeet Micha.
Zijn verhalen zijn verbeeld in posters. Elke week is er een andere poster groot formaat te zien voorin de kerk. Het stelt een glas-in-loodraam voor. Ook in het klein zie je als je goed kijkt hier en daar een “glas-in-lood” afbeelding. Juist die kleine ramen laten twee dingen tegelijk zien: het schilderij dat erop staat en het licht dat er doorheen schijnt.
Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen.
Wat zien we vandaag op de poster? We zien Micha die in gesprek is met zijn tijdgenoten. Hij kijkt een beetje somber. (In een nis en achterin de kerk zie je het misschien wel beter. )
Zou Micha weer langskomen vandaag? Luister of je klompen hoort en kijk of je een bezem ziet. Dan weet je zeker dat Micha in aantocht is.
Vorige week had hij een zaklamp bij zich, hij wilde de mensen duidelijk maken dat ze licht nodig hadden , licht in de stad en ook in hun hart. Wat zou hij vandaag bij zich hebben? 
We zingen tijdens deze adventsperiode met elkaar een prachtig lied speciaal voor dit project geschreven. Elke week coupletten met toepasselijke tekst. Het refrein blijft:
Geef licht, geef licht ! Je krijgt het gratis, niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

Woensdag 11 december, 19.30 uur: Adventvesper (3)
Na de eerste versper op 27 november, wordt de tweede op 11 december gehouden, in de kapel van de Grote Kerk. De laatste is op 18 december. Een vesper of avondgebed in een viering van een half uur waarin niet gepreekt wordt en waarin muziek en verstilling centraal staan.


Kort bericht Werkgroep ZWO
We hebben weer aantal Zendingserfgoed Kalenders 2020 op voorraad. U kunt die bestellen bij ondergetekende. Schilderskunst van Mrs. Jayashree Jayapaul uit Madurai- India (het zijn schilderijen over Bijbelverhalen.)
Jaap Swank,  De prijs is € 9,- per stuk.
Een deel van de opbrengst is voor onze ZWO.

Schrijfactie Amnesty International 11 december in de bibliotheek
Doe mee met de grootste jaarlijkse schrijfactie ter wereld! We schrijven massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Onze Write for Rights-schrijfacties hadden voorgaande jaren veel effect. Al vele dappere activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Helpt u dit jaar ook mee onrecht te bestrijden?
Op 11 december kunt u tussen 15.00 en 18.30 uur terecht in de hal van het Huis van de Gemeente, waar ook de bibliotheek is. Al het nodige materiaal en informatie is daar aanwezig. Op https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven kunt u alvast lezen voor wie we dit jaar schrijven.
Er zijn die middag ook kerstkaarten en kaarsen te koop.

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd om het Festival of Lessons & Carols bij te wonen. De zeer bekende Roden Girl Choristers zullen samen met Sietze de Vries aan het orgel het bekende kerstconcert verzorgen. Festival of Lessons & Carols, Roden Girl Choristers, Grote Kerk, Wijk bij Duurstede, Zondag 15 december, 17:00 uur
Omdat grote toeloop wordt verwacht, wordt u als lid van de Protestantse Gemeente de gelegenheid geboden zich vooraf aan te melden.
Deze ‘voorinschrijving’ betreft geen plaatsreservering. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld zullen als eersten de kerk worden binnengelaten.Aanmelden doet u op: www.scgk.nl/LessonsCarols, Stichting Concerten Grote Kerk, Sjoerd Vredenberg.(voorzitter Stichting Concerten Grote Kerk)

Gezamenlijke Kerstmiddag voor de ouderen van de Hervormde- en Protestantse Gemeente
Even als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een Kerstmiddag voor 65 + leden van de beide gemeentes georganiseerd. Deze kerstmiddag is op:
Maandag 16 december vanaf 15.00 uur in de Open Hof.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Kent u mensen die dit graag met u mee beleven, vraag ze gerust mee! De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en samenzang.
U kunt zich voor donderdag 12 december opgeven bij een van de onderstaande personen, telefonisch, via mail. Graag ook even aangeven of u gehaald en thuisgebracht wilt worden.  Heeft u nog vragen, bel gerust.
Anneke Sterrenburg,
Mario Batenburg,

Actie Kerkbalans 2020
Zoals u misschien al heeft kunnen lezen op de website zal ook in januari 2020 Actie Kerkbalans 2020 plaats vinden. De Actie Kerkbalans 2020 kan ook dit jaar niet optimaal functioneren zonder alle medewerking van vele gemeenteleden. Deze maand zullen de Kerkrentmeesters u mogelijk (weer) benaderen of u beschikbaar bent om dit jaar een loop wijk voor uw rekening te nemen. Door wisselingen zijn er ieder jaar weer vrijwilligers nodig om alle loopwijken bemand te krijgen.

Mocht u hier een bijdrage in willen leveren, dan horen wij dat graag.

Daarnaast willen wij u ook attenderen op het belang van deze Actie Kerkbalans. Afgelopen jaar hebben wij ruim € 120.000,00 met elkaar opgehaald. Daar zijn wij u erg dankbaar voor! De laatste jaren sluiten wij het financieel jaarverslag met een negatief resultaat af. Dit kan gelukkig nog worden opgevangen door het bestaande Eigen Vermogen. Echter willen wij deze tendens graag doorbreken.

De Actie Kerkbalans 2020 krijgt het startschot op zondag 26 januari. Na afloop van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen meenemen.
Anders kunnen de lopers op maandag 27 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
Vrijdag 7 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om deze avond het samenzijn te versterken zijn wij bezig met een aansprekende activiteit hier aan te koppelen. Informatie hierover volgt nog.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Arno Schut,
Jacob van den Essenburg, 
terug