kerkbrief 13 jan. 2019 kerkbrief 13 jan. 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor mevr. G. van Rooijen - van de Bovenkamp en voor mevr. E. Heij - Harms.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Koffiedrinken
Jullie blijven na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? En voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! Jullie zijn van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunnen jullie ook, want de dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd.
Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij jullie wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige maand heeft het kommetje € 59,45 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk dank!

In de week voor de Eenheid onder christenen (20-27 januari) is op maandag 21 januari (18.30-20.30 uur bij De Rivier) een gezamenlijke maaltijd voor vertegenwoordigers van de kerken in Wijk bij Duurstede. Voor elke gemeente zijn er vijf plekken gereserveerd. Er is bij ons nog één plek vrij – wie heeft daar wel trek in? Graag z.s.m. een bericht naar Jan Offringa.
Wie het eerst komt ….
 
Vorming & Toerusting
Op donderdag 17 januari wordt in de Open Hof het Leerhuis voortgezet, met verhalen over Abraham en Isaak.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Liefhebber, T: 573 499
Op donderdag 31 januari, 20.00 uur in de Open Hof,  is er een avond over het evangelie van Marcus.
Hoe is dit evangelie ontstaan en wat wil het ons over Jezus vertellen?
Aanmelden vooraf is prettig en kan bij ds. Jan Offringa, M: 06 4989 4905

 

terug