kerkbrief 15 sept. 2019 kerkbrief 15 sept. 2019
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. J. Oppewal en voor dhr. W. van der Lingen.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


Opbrengst kommetje bij traktatie
Vorige week zondag heeft het kommetje bij de traktatie tijdens het koffiedrinken het mooie bedrag van € 62,65 opgebracht voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Met dit geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen geld voor is. Alle gevers heel hartelijk dank!
De Werkgroep ZWO

Dinsdagmorgen 17 september a.s. is  er weer  een seniorenochtend in het E. en E. Zorgcentrum, Gansfortstr.2a. Vanaf 9.30 uur kunt u al bij ons terecht voor een kopje koffie of thee.
Wanneer u niet zo goed ter been bent, wil dhr. Wim v.d. Wal u komen ophalen.
Janny van Parijs

Oproep Zondagskind
De huidige groep met Zondagskinderen wordt steeds ouder en een aantal heeft aangegeven zicht te oud te voelen voor deze rol tijdens de kerkdienst.
Maar… er zijn vast kinderen die het wel leuk vinden om Zondagskind te zijn en die niet bekend zijn bij mij. Opgeven kan bij mij via e-mail:
Eerst meer weten? Dan kan je ook mailen. Marieke Borgers-Hagen, coördinator

Oproep hulp in de crèche
Een vraag aan u als gemeenteleden: Wie wil wel 1, 2, 3 of 4 keer per jaar ingeroosterd worden. Van harte aanbevolen! Voor informatie Carine Sprokkereef, Spreek me vooral even aan, positieve reacties maken mij / ons erg blij.

TIMON
In de bank liggen exemplaren van TimonThuis, het herfstnummer alweer. Het gaat in dit nummer vooral over pleegzorg.
Ik hoop dat Timon en het werk wat ze doen, een bekende klank bij u begint te krijgen. Er wordt vandaag niet voor gecollecteerd, dat gebeurt pas 24 november. We willen u deze actuele informatie echter niet onthouden. Tussentijds doneren aan deze organisatie kan natuurlijk altijd.
Bent u niet in de kerk, op de lectuurplank in de Open Hof liggen altijd enkele recente exemplaren.Meer informatie kunt u vinden op www.timon.nl

Cursus: De comeback van Paulus
Dinsdagavond 1, 15 en 29 oktober – 20.00 uur Open Hof
Paulus mag zich verheugen in een nieuwe belangstelling. Jarenlang werd hij vooral gezien als vijandig ten aanzien van vrouwen en homoseksuelen. Ook zouden zijn complexe brieven de eenvoudige boodschap van Jezus nodeloos ingewikkeld hebben gemaakt. Nu is er zowel onder theologen als filosofen een nieuwe zoektocht gaande naar de diepste bedoelingen en drijfveren van Paulus. Dat leidt tot een belangrijke herwaardering.
In deze cursus staan we stil bij zijn reislustige leven en bij zijn brieven aan de gemeenten in Korinte en Rome. Er is geen voorbereiding nodig. Wel krijgen deelnemers na opgave een bundeltje leesstukken toegestuurd waar zij naar eigen behoefte gebruik van kunnen maken.
Leiding: Jan Offringa en Rik Willemsen, predikant in opleiding
Opgeven via

Ps 1: bij de folder: de Iona-avond is, zoals de kop juist vermeldt, op dinsdag 5 november (onderaan staat in kleine letters onterecht: 6 november)
Ps 2: bij de folder: op zaterdag 16 november begint het concert van het Wijks Vocaal niet om 16.00 uur maar om 20.00 uur

WOONRUIMTE GEZOCHT:
Voor 1 januari (of eerder) zelfstandige woonruimte, in gemeente Wijk bij Duurstede of omgeving (Leersum, Doorn, Driebergen, Zeist, Odijk, Bunnik).
Bij voorkeur met 2 slaapkamers (vanwege mijn co-ouderschap). 
Kale huur max € 800,- Een huurhuis in de vrije sector of een huis kopen is voor mij gezien mijn inkomenssituatie helaas geen optie.
Inwoning bij een ouder persoon die enkele kamers over heeft is eventueel ook een optie. Alle tips en hulp zijn van harte welkom! Alvast bedankt!
Christa van Werkum,

SchuldHulpMaatje Wijk bij Duurstede zoekt een nieuwe maatje.
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden blijft. Voordat je aan de slag gaat, krijg je een training, verder wordt je onderdeel van het maatjesteam en wordt je ondersteund door de coördinator. Neem contact op! Maak een afspraak voor een intakegesprek met een coördinator van Schuldhulpmaatje.
Emailadres: of

Gezocht: vrijwilligers ter ondersteuning dagopvang Hoeve De Waarden in Cothen
Vanaf 2016 kunnen senioren bij Hoeve De Waarden terecht voor een dag zoals thuis. In het prachtige voorhuis van de boerderij van Harry Vernooij, Ossenwaard 7 in Cothen kunnen senioren – mits zij een beschikking hebben gekregen van Loket Wijk – terecht van elf uur tot ongeveer zes uur in de middag. Lunch, warme maaltijd, wandelen, lezen, een spelletje; dat wat mensen thuis leuk vinden en graag doen, kan ook in Hoeve de Waarden. Veel ruimte voor een eigen invulling van de senioren wat zij belangrijk vinden, die dag. De Hoeve is nu maandag, woensdag en vrijdag open, voor ongeveer tien gasten per dag.
Twee medewerkers zijn elke dag de vaste kern van de dagopvang. Om zoveel mogelijk tijd en ruimte te geven aan individuele vragen, worden zij ondersteund door vrijwilligers. Van onze gemeente zijn Ineke Blokker en Loes Bernard al geruime tijd vrijwilliger, echter zij/wij komen handjes tekort…. Meer weten, Loes en Ineke vertellen u graag de verhalen!
Iets voor u?? Voor een paar uurtjes, een hele dag? Een kijkje nemen om te ontdekken welke mooie en unieke plek Wijk bij Duurstede heeft voor senioren?
Van harte welkom.
Een initiatief van De Rode Loper Thuishulp/Henk van Ravenhorst

Uitnodiging
Het project van het verwerven, demonteren, opslaan, restaureren en plaatsen van het Harrison & Harrison‑orgel uit 1883 (St. Peter’s Church, Bishop Auckland) in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede nadert het eind- en tevens hoogtepunt.
U bent van harte uitgenodigd om de officiële ingebruikname en de overdracht aan de Grote Kerk van het orgel bij te wonen.

Feestelijke ingebruikname en overdracht
Harrison & Harrison‑orgel

Grote Kerk, Wijk bij Duurstede
Zaterdag 2 november, 19:30 uur

Omdat grote toeloop wordt verwacht, wordt u als lid van de Protestantse Gemeente de gelegenheid geboden zich vooraf aan te melden. Deze ‘voorinschrijving’ geldt tot 22 september a.s. Aanmelding betreft geen plaats reservering. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld zullen als eersten de kerk worden binnengelaten.
Aanmelden doet u op: www.scgk.nl/ingebruikname
Mede namens de voorzitters van beide kerkenraden,
Aty van der Spek en Martin Smits,
Sjoerd Vredenberg.
(voorzitter Stichting Concerten Grote Kerk)

 
terug