kerkbrief 20 mei 2018 kerkbrief 20 mei 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr. W. Mels, dhr. C. van Schuppen  en aan Nesda Dortmundt.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Toelichting op de 1e collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang voor de Zending van Kerk in Actie. De collecte is in het bijzonder bestemd voor (bijbel)onderwijs op het platteland in Bangladesh. Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en  ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zie verder de bijgevoegde folder!
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het zendingswerk.
 
Openluchtdienst 14.00 uur op de markt
Vanmiddag wordt een oecumenische Pinksterviering gehouden op het marktplein voor de Grote Kerk. Deze dienst begint om 14.00 uur.
Zeven kerken uit Cothen, Overlangbroek en Wijk bij Duurstede tekenen voor de organisatie. Hun voorgangers verzorgen de liturgie.
Tom van Ginkel begeleidt de samenzang en zorgt met koor Face to Face voor de muzikale ondersteuning.

Het thema van de viering luidt ‘De Geest waait’ en is overgenomen van de landelijke Raad van Kerken die dit jaar 50 jaar bestaat.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de RK-kerk. Het is de zevende keer op rij dat deze gezamenlijke viering wordt gehouden.
Vorig jaar werd uitgeweken naar Cothen, dit jaar is het weer op de vertrouwde plek in Wijk bij Duurstede.


terug