kerkbrief 15 juli 2018 kerkbrief 15 juli 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr J. van Vledder.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.

Omzien naar elkaar
Aagje Vermeer verblijft voor revalidatie in Utrecht.

Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk
Onder het motto ‘moment onderweg’ is er elke woensdag van 4 juli tot 29 augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel van de Grote Kerk. Daarin staan verstilling, bezinning en muziek centraal. De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving. De derde keer is op woensdag 18 juli met ds. Rebecca Onderstal en organist Jan Boerwinkel.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
 
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur):
- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,

eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad

terug