kerkbrief 19 aug. 2018 kerkbrief 19 aug. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor fam. Meininger en voor dhr. en mevr. Hubert – Huisman.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal,

tel: 0318 542 979
# mailadres:
. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,

 
Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk
Onder het motto ‘moment onderweg’ is er elke woensdag van 4 juli tot 29 augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel van de Grote Kerk. Daarin staan verstilling, bezinning en muziek centraal. De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving. De achtste keer is op woensdag 22 augustus met ds. Louis Wüllschleger en organist Sander Booij.
Na afloop is er koffie en een krentenbol!
 
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Aanstaande donderdag 23 augustus is alweer het derde orgelconcert van dit seizoen. U kunt dan genieten van het prachtige spel van onze eigen hoofdorganist Pim Schipper.
Zoals altijd begint het concert om 20:15 uur en is het programma te vinden op de website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl
We rekenen op een grote opkomst!
 
Vooraankondiging 1
Tijdens en na de dienst van volgende week zondag 26 augustus 2018 zal de heer Bert Braam, penningmeester van de Stichting Encelia uit Curaçao, iets komen vertellen over het werk van die stichting. Dat werk is onder meer gericht op crisisopvang  voor jongeren. Aart en Corrie Batenburg, leden van onze kerkgemeenschap, zijn bij die stichting betrokken. Via de Werkgroep ZWO draagt u in de jaren 2018 tot en met 2020 financieel bij aan de realisatie van dat werk.
Bert zal niet alleen iets vertellen, maar zal ook op door u gestelde vragen ingaan. Een goede kans om te horen dat het werk van Encelia noodzakelijk is en dat uw geld goed wordt besteed. U bent toch ook van de partij!
 
Vooraankondiging 2
Na de dienst van volgende week zondag 26 augustus 2018 van 9.15 uur bent u van harte welkom in de Open Hof om een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO zorgt ook dit keer voor iets lekkers erbij. Om uw waardering voor die traktatie tot uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme lunch worden gegeven. Hartelijk dank alvast! Vorige keer heeft het kommetje € 32,64 opgebracht.
 
Om te reserveren
Zondag 9 september 2018 is de Startzondag ‘Rondje van de kerk’.
De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.
Opgeven, graag voor maandag 3 september:
- per mail (voorkeur):

- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk
Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres,

eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad.

 

terug