Kerst 2018

Kerstspel in de kerk
Kerst 2018

Tijdens het adventsproject rond de Tafel van Hoop kwam er elke zondag een profeet bij Lucas langs die goed nieuws bracht..Tegenover alle sombere dingen om ons heen zijn er telkens tekens van hoop, als je ze wilt zien.
Met Kerst werd een kerstspel opgevoerd met als titel; een Toekomst vol Hoop. Alle profeten van de afgelopen weken kwamen weer  langs, deze keer kon ook Lucas met een gekleurde bril naar de toekomst kijken.

 
De Kerststal 2018

De Kerststal 2018

Kinderen, verkleed als wijze of engel, gingen naar de stal om Jozef en Maria hun geschenken te brengen.

 
Plannen 2018-19 Plannen 2018-19

jeugdkerk             op 14/10, 11/11, 9/12, 13/1, 10/2,
                                10/3, 12/5, 16/6
9 september         startzondag theaterworkshop,feestdag
13 oktober            start St Maartenproject in Utrecht
11 november        afsluiting St Maartenproject
18 november        muziekdienst
28 december        filmavond Open Hof
1 februari             Sirkelslag (jongeren)
maart/ april           paasactiviteit
juli                        familie/kampeerweekend

 
Uitnodiging filmavond voor de jeugd

Uitnodiging filmavond voor de jeugd

Op vrijdagavond 28 december om 19.00 uur is er weer een film te zien in de Open Hof.
Vrienden / vriendinnen zijn ook van harte welkom!
We hopen jullie dan te zien!

 
Jeugdwerker gezocht Jeugdwerker gezocht

De Protestantse Gemeente in Wijk bij Duurstede zoekt m.i.v. 1 januari 2019 of  zo spoedig mogelijk daarna:
een kerkelijk werker m/v voor jeugd en jongeren
(4-6 uur per week)

De Protestantse gemeente in Wijk bij Duurstede heeft een actieve jeugdraad die versterking zoekt voor het organiseren van activiteiten en het maken van beleid m.b.t jongeren tussen de 10 en 20 jaar. We zoeken een kerkelijk werker voor het uitvoeren van de volgende taken:
Toerusten van vrijwilligers en het mede vormgeven aan activiteiten voor jongeren

Zij of hij

  • organiseert dat er jeugdpastoraat is. Rust vrijwilligers toe voor basispastoraat, doet zelf mogelijk pastoraat met jongeren die problemen hebben.
  • organiseert activiteiten om rand- en buitenkerkelijke jongeren te bereiken.
  • organiseert erediensten i.s.m. jongeren en predikant en zorgt voor brede betrokkenheid.
  • is actief op social media.
Beleidstaken
  • Samen met kerkenraad en jeugdleiders visie en beleid ontwikkelen op de verschillende gebieden van het jeugdwerk en m.b.t. de plek van jeugd en jongeren in het totaal van de gemeente.
  • Concretiseren van beleid. Betrokkenen toerusten, trainen en coachen om het ontwikkelde beleid uit te voeren.
Profiel:
Iemand die
  • goed kan toerusten en coachen bij bestaande en nieuwe initiatieven.
  • initiatieven ontplooit, kan begeleiden en jongeren kan enthousiasmeren.
  • een brede kennis heeft van wat er in het jeugdwerk beschikbaar, nodig en mogelijk is. Goed met predikanten en bestuurders (zoals kerkenraden) kan communiceren.
Belangrijke competenties:
De competenties die bij de uit te voeren taakvelden horen.
organiseren, communiceren, leiderschap, innoveren, verbinden, motiveren
Contact :
Mocht u vragen hebben of op zoek zijn naar informatie, dan kunt u (liefst in de avonduren) contact opnemen met Jack v.d. Laak (06-22200030).
Wij zien uw sollicitatie en CV graag uiterlijk op 9 december 2018 per mail tegemoet. Reacties kunnen worden gezonden naar Jack v.d. Laak. 
 

 
St Maarten project

St Maarten project

De jeugd van onze kerk ging op zaterdag 13 oktober naar Utrecht i.v.m. het St. Maartenproject. Dit was meteen het startpunt voor onze St Maartenactie.
 De jongeren gingen naar Utrecht om kennis te maken met het straatpastoraat, om de stad te leren kennen vanuit de ogen van een dakloze.
Daarna volgden er ook nog andere activiteiten in de binnenstad
In de afgelopen weken tot 11 november spaarden de kinderen van de KND en de jongeren statiegeldflessen die ze op zondag meenemen naar de kerk. De opbrengst, meer dan 200 euro, is voor het straatpastoraat.

 
Startzondag met de kinderen

Startzondag met de kinderen

De kinderen van 4-12 jaar verzamelden na de kerkdienst  in basisschool de Regenboog. Daar zat een man op het podium die geroepen werd door een Stem. De Stem wilde dat hij naar Ninevee zou gaan, Maar de man, Jona, had geen zin, hij zag het niet zitten. Samen met de kinderen werd het verhaal afgemaakt.
Het bleek dat Jona in gesprek was met God.
Dit was dan ook het thema van startzondag: een goed gesprek.

 
Improvisatietheater met de jeugd Improvisatietheater met de jeugd

Voor de jeugd was er tijdens startzondag een workshop improvisatietheater in het Muziektheater. Door middel van allerlei opdrachten kwamen zij erachter wat improviseren is en hoe je dit kunt gebruiken bij een goed gesprek.
Uiteindelijk hebbe twee groepjes van 3 jongeren tijdens de gezamenlijke afsluiting een stukje 'goed gesprek' laten zien. Het applaus was welverdiend!

 
Startzondag met de kinderen, vervolg

Startzondag met de kinderen, vervolg

Als we niets over elkaar weten is een goed gesprek lastig. Daarom werd er geknutseld over het thema: wie ben jij. Omdat het zulk prachtig weer was kon er geluncht worden op het plein van de school.
Daarna was het tijd voor een spel: de uitkomst :Zoekt en gij zult vinden.
De kinderen waren daarna weer welkom in Calypso voor een gezamenlijke afsluiting. Het was een super-gezellige dag!

 
Palmpasen 2018 Palmpasen 2018


Op zondag 25 maart was er een palmpaasoptocht tijdens de kerkdienst in de Grote Kerk.
Wel meer dan 30 kinderen kwamen met hun palmpaasstok naar de kerk. Ze kregen er tijdens de viering een broodhaan op en gingen in een lange optocht via het Kerkstraatje en de Markt de kerk weer in. In de kerk liepen ze door het middenpad naar voren terwijl er palmpaasliederen klonken.
 

 
Interactief spel

Interactief spel

Met een groep jongeren hebben  we het interactieve spel 'Jachtseizoen' gespeeld op 24 november in het centrum van Wijk.
Via je mobiel kreeg je met je eigen groep gegevens door over waar de andere groep zich mogelijk bevindt. Probeer ze dan maar eens te vinden...

 
Nacht zonder Dak

Nacht zonder Dak

Op vrijdagavond 7 juli werd er rond het kerkje in Cothen een kleine krottenwijk gebouwd voor de Nacht zonder Dak. Door een nacht buiten te slapen, in niet meer dan een bouwsel van kartonnen dozen, zamelden de jongeren  geld in voor Tear, een organisatie die straatkinderen en jongeren opvangt.Het krottenwijkje was te vinden bij het kerkje in Cothen. Het was een groot succes, er is veel geld opgehaald, meer dan 1300 euro. Dit bedrag is inmiddels verder aangevuld door onze kerk. Een actie om trots op te zijn!

 
Brugdienst

Brugdienst

Op zondag 25 juni was er een vrolijke brugdienst, waarin kinderen die naar de middelbare school gingen een stap namen. Van basisschool naar vervolgonderwijs, van kindernevendienst naar jeugdkerk. Ze kregen daarbij de zegen mee.Het was een bijzondere dienst met een brug voorin de kerk, een betekenisvol verhaal en veel inbreng van de jongeren zelf.

 
Jeugddienst Jeugddienst

Zondag 2 april was er een jeugddienst over de opstanding van Lazarus. De dienst is mede voorbereid door de jeugd in onze kerk.Tijdens de dienst werd er een film afgespeeld die vooraf door de jeugd is gemaakt. Hierin zagen we het verschil tussen doods en levend in de vorm van een mummie.Na het afwikkelen van alle doodse woorden kwam er een t-shirt tevoorschijn met woorden van leven. Dank je wel Nieke voor het monteren!

 
Sirkelslag 2017

3 februari jeugdgroepen in actie!
Sirkelslag 2017

Sirkelslag Young, een online- wedstrijd voor jeugdgroepen vanuit de kerken. Er kwamen dit jaar weer veel jongeren bijeen die de uitdaging aan wilden gaan. Sirkelslag heeft ieder jaar een diaconaal thema.
Dit jaar was dat Sterk& Dapper. Dit is ook het thema van het 40-dagen-tijd programma van Kerken in Actie. Eén van de opdrachten was om spullen op te halen voor de voedselbank.
Een superactieve groep, die in actie kwam, veel opdrachten goed uitvoerde en toch niet won... Gek is dat!