Ghana SV05 Ghana SV05

1. Kinderen bevrijden
Een paar keer per jaar gaan medewerkers een aantal dagen het reusachtige stuwmeer op. Als zij kinderen vinden die hier aan het werk zijn, halen zij die weg bij hun baas. De kinderen die de eerste dag gevonden zijn verblijven in een tijdelijke opvang aan de rand van het meer, totdat men alle kinderen tegelijk mee kan nemen naar de opvang van Challenging Heights. Ook andere organisaties brengen kinderen naar hun opvang.
 
2. Kinderen 6 tot 9 maanden opvangen
De bevrijde kinderen gaan 6 tot 9 maanden naar een opvanghuis van Challenging Heights. Ze krijgen eten, kleding, onderdak en liefdevolle zorg. Ze krijgen medische zorg. Veel kinderen hebben huidziekten opgelopen. Ze leren lezen en schrijven, om hen klaar te stomen voor regulier onderwijs. Ze krijgen psychosociale hulp na al het leed dat hen is aangedaan. Hoe lang een kind in de opvang blijft hangt af van het herstel van het kind en of zijn of haar familie snel is gevonden.
 
3. Hereniging met familie
Challenging Heights legt contact met familie van het kind. Niet alleen het kind wordt voorbereid op terugkeer, maar ook de familieleden. Als de redenen waardoor het kind is vertrokken niet verholpen zijn, kan het immers snel weer mis gaan. Familieleden krijgen voorzieningen en trainingen om hun gezin te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld zeep maken, groenten verbouwen en visverwerking. Ook worden leningen verstrekt om hun bedrijfjes op te starten of uit te breiden. Dat wordt betaald uit andere fondsen. Als dat enigszins op orde is kan het kind naar de familie gebracht worden, voorzien van een stel nieuwe kleren en schoenen en schoolmaterialen. Jongere kinderen gaan naar scholen in hun buurt. Jongeren leren een vak, zoals computertrainingen.
 
4. Twee jaar begeleiden na terugkeer
Twee jaar lang houden medewerkers nog contact met het kind. Het kind wordt thuis en op school bezocht. Per kind verschilt hoe vaak dat nodig is: Bij sommigen komt men eerst twee keer per week langs, bij anderen één keer per kwartaal. Challenging Heights houdt nauwkeurig bij hoe het met de kinderen gaat.

terug