Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 120, 30 juni 2022
 

 

Autodienst
Deze week kunt u voor vervoer naar de kerk contact zoeken met Merijn en Joke Hofland. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.
 

Eerste woensdagmiddaggebed 6 juli

Op woensdag 6 juli, 12.00 uur staat in de Grote Kerk het eerste van acht oecumenische middaggebeden gepland. Ondergetekende hoopt daarin voor te gaan. Deze vieringen van een half uur vinden wekelijks plaats in de Johanneskapel en sluiten aan op de ‘open kerk’ van 10.00-12.00 uur. Na afloop is er rond 12.30 uur koffie of thee met een krentenbol.
Het gaat om een ‘moment onderweg‘ van verstilling en bezinning. Er zijn wisselende voorgangers uit Wijk en omgeving. De organisatie is in handen van de hervormde en protestantse gemeente. Naast vertrouwde gezichten hopen we dat ook anderen deze middaggebeden bezoeken. Nodig bijvoorbeeld iemand uit om mee te gaan, eerst de kerk te bekijken en vervolgens in de kapel mee te vieren.
Mede namens Marien Middelkoop en Pim Schipper
Jan Offringa

 

Ruimere openstelling Grote Kerk

In maart 2022 is begonnen met het vaker openstellen van onze kerk. Mensen die binnenlopen kunnen even stil zijn, een kaarsje branden in de Gedachteniskapel of zich verdiepen in de historie van het monument. Ook kunnen ze luisteren naar opnames van concerten die de SCGK in de kerk heeft gehouden of een praatje maken met iemand anders, bijvoorbeeld met één van de twee aanwezige ontvangers, onze gastvrouwen of gastheren.
Vooralsnog is de kerk open op woensdag van 10.00-12.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Ook worden nog ontvangers gezocht om deze ruimere openstelling mogelijk te maken. Dit kan bij ondergetekende via joechies@outlook.com.
Jan Oechies

 

Geluid

Wij krijgen door dat een aantal kerkgangers problemen hebben met het verstaan van het gesproken woord. We ondernemen actie door betere microfoons te plaatsen. De verstaanbaarheid in het voorste gedeelte van de kerk is sowieso beter dan achter in de kerk. Mensen met een gehoorapparaat (die gebruik maken van de rondleiding) adviseren wij om in de buurt van het middenpad te gaan zitten. Mochten er ondanks bovengenoemde adviezen problemen blijven, meldt dit bij een koster of een lid van het CvK.
 

Vakanties met aandacht

In Samen Verder nr. 1 van 2022 stond een artikel van onze diaconie over vakantieweken in 2022, voor senioren, mensen met een zorgvraag en mantelzorgers. De organisatie is in handen van het vakantiebureau in Doorn, ondersteund door Kerk in Actie en onze diaconie.
De vakanties zijn in hotels (met één- of tweepersoonskamers) in Wezep, Ermelo en Doorn en er zijn ook diverse vaarvakanties mogelijk. Er zijn hulpmiddelen zoals een tillift of wc-verhoger. Ook zijn er altijd vrijwilligers en verzorgenden aanwezig.
De identiteit van deze weken is open protestants-christelijk. Onze diaconie kan zorgen voor een reserveringsformulier, het helpen invullen hiervan, het vervoer en het regelen van een financiële bijdrage voor wie de kosten niet kan betalen. Er is verder een duidelijke brochure te krijgen. Heeft u belangstelling voor één van deze vakanties? Informatie en opgave bij ondergetekende, E: jaap.swank@outlook.com
Hartelijke groet, Jaap Swank

 

Doopdienst zondag 10 juli

Volgende week zondag 10 juli hopen we in de dienst van 9.15 uur Ties te dopen, zoon van Janneke Verhoef en Andreas Meininger en broertje van Sophie, Veerle en Nora. We zien uit naar een feestelijke dienst

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa
terug