Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 205, 22 februari 2024
 

Crèche/Kinderopvang

Zondag is er weer kinderopvang tijdens de dienst. Dit geldt ook voor zondag 24 maart (Palmpasen) en zondag 31 maart (Pasen). Alle kinderen tot 4 jaar zijn komende zondag van harte welkom in de crèche-ruimte boven in de Open Hof.
 

Kring de Jonge Kerk

Kring de Jonge Kerk komt bijeen op dinsdag 27 februari in de Open Hof, niet om 19.30 uur maar al om 19.00 uur. Deze bijeenkomst gaat het over de Bijbel. Hoe lees je dit inspirerende maar soms ook zo weerbarstige boek? Deelnemers kunnen vooraf bedenken wat ze een mooi en een lastig verhaal vinden.
 

Een preekwedstrijd voor iedereen

De opvattingen over genderidentiteit en seksuele geaardheid zijn volop in beweging in de samenleving en vragen ook om aandacht in de kerk. De preekschrijfwedstrijd 2024 van Liberaal Christendom heeft daarom als thema: ‘Man en vrouw schiep Hij/Zij hen?’. Er zijn twee categorieën: één voor leken en één voor professionele theologen. Korte preken (max. 700 woorden) kunnen tot 24 maart ingestuurd worden.
Voor alle info daarover, inclusief mogelijk te gebruiken Bijbelteksten, zie: www.liberaalchristendom.nl. De uitslag wordt bekend gemaakt op het preek-event van vrijdagavond 19 april in de Stevenskerk te Nijmegen.

 

Avond over Levenstestament, dinsdag 5 maart

Op dinsdag 5 maart, 20.00 uur in de Open Hof, organiseert BovenWijks een avond over het belang van een levenstestament. Notaris Mark Sprenkels vervangt zijn collega Martijn Maas, die nog in de flyer genoemd staat, en neemt waarschijnlijk één of twee kantoorgenoten mee. Wat moet er gebeuren wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie zou dan uw medische, administratieve of financiële zaken moeten regelen? In een levenstestament wijst u één of meerdere personen aan wie u dat toevertrouwt. Dat kan voorkomen dat uw wensen of belangen op enig moment niet (optimaal) worden behartigd. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk, vooraf opgeven is niet nodig. Annie Vleghaar kan u nadere informatie geven, E: a.vleghaarsturris@gmail.com.
 


Toekomstgericht gemeente zijn

Na de coronaperikelen willen we in Ring Doorn van de PKN graag weer starten met ontmoetingen tussen onze kerkleden. Van meerdere kanten hoorden we dat mensen in verschillende gemeentes het belangrijk vinden om contact te houden over gemeentegrenzen heen. U leest het goed: het is een contact van gemeenteleden, dus niet alleen van kerkenraden. Iedereen uit de regio Doorn is welkom!
Op donderdag 7 maart 2024 bent u van harte uitgenodigd om de eerstvolgende ontmoeting bij te wonen. Om 19.30 uur is de Petrakerk, Kerkewijk 135 in Veenendaal voor ons beschikbaar; na de inloop en de eerste gesprekjes begint om 20.00 uur de lezing van ds. Wim Vermeulen uit Utrecht (Jacobikerk) over het onderwerp: Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn. Er is ruimte voor onderling gesprek en daarna nog weer voor persoonlijke ontmoeting. Een prachtige gelegenheid om elkaar te inspireren met ideeën en nieuwe invalshoeken!
Om te kunnen bekijken welke ruimte nodig is en voor de catering is het belangrijk dat u zich voor 1 maart opgeeft voor dit gebeuren.
Wilt u dit doen bij de stuurgroep leden:
Adri Guijt, E: guijt.a@telfort.nl of
Joke Stahlie, E: jokestahlie@planet.nl
Hartelijke groet vanuit de Classis Utrecht

 

Seniorweb en Klik & Tik

Via stichting Binding worden twee cursussen aangeboden voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Klik & Tik is elke woensdag van 13.00-15.00 uur in de Bibliotheek. Deelnemers leren o.a. formulieren in te vullen, sociale media te gebruiken en e-mails te versturen. Seniorweb Wijk bij Duurstede leert met name te communiceren met de overheid via DigiD. Dit gebeurt op de dinsdagen 5, 12, 19 en 26 maart van 9.30-12.00 uur in het E & E Gasthuis. Bij deze praktische cursus van 4 lessen, die € 10 kost, neem je je eigen laptop of tablet mee. Opgeven loopt via Wilma de Sain, E: lcbinding1@outlook.com
 

Amnesty, Internationale vrouwendag

Ook dit jaar komt Amnesty Wijk bij Duurstede in actie rond Internationale vrouwendag, 8 maart.
Zondag 10 maart zijn er weer leden van Amnesty in de kerk aanwezig tijdens en na de kerkdienst met verkoop en een petitielijst. Er zijn veel nieuwe kaarten te koop, ook verschillende soorten servetten en kaarsen. De petitielijst richt zich tijdens de Internationale vrouwendag op de schendingen van rechten in Iran. Het gaat met de handtekeningenactie met name om Narges Mohammadi. Zij zet zich in voor vrouwen en mensenrechten en zit sinds 2021 in de gevangenis wegens haar vreedzame protest. Met het tekenen van de petitielijst komt u op voor onze naasten, een handtekening wordt erg gewaardeerd. Op dinsdag 5 maart wordt in Calypso een film vertoond. Het gaat om de film Mustang. Deze filmavond wordt georganiseerd door de RK kerk, de PKN en de Amnesty werkgroep. Iedereen is van harte welkom, aanvang 20.00 uur. Reserveren bij het Calypso theater, https://www.calypsotheater.nl/page/207

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa

 

terug