WELKOM WELKOM


Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede, een christelijke geloofsgemeenschap in een mooi historische stadje waar de Rijn overgaat in de Lek.

Samen vormen we een actieve gemeente met enthousiaste vrijwilligers die midden in de samenleving staat.
In onze moderne gemeente is ruimte voor uiteenlopende opvattingen en zoeken we naar dat wat ons verbindt.
Onze gemeente heeft zo’n 800 leden en is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Met deze website proberen wij u een beeld te geven van onze organisatie en activiteiten
Communicatie en inspiratie zijn twee woorden die bij deze activiteiten een belangrijke rol spelen.


 

lees meer »
 
Veetigdagenkalender Veetigdagenkalender
 
Liturgie voor zondag 25 februari 2024 Liturgie voor zondag 25 februari 2024
Grote Kerk – Protestantse gemeente
Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
lees meer »
 
Agenda Agenda

Februari / maart 2024


27 februari:
Gezamenlijke moderamenvergadering HG/PG

5 maart:
Avond over Levenstestament, met notaris Mark Sprenkels, 20.00 uur


 
lees meer »
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief

nummer 205, 22 februari 2024

 

Hoopvolle ontmoetingen rond jaarthema

Na drie avonden in de huiskamer rond het jaarthema ‘Ga mee! Samen groeien in geloof, hoop en liefde’ komt er nog een ochtendontmoeting in de Open Hof, en wel op woensdag 28 februari, 10.00 uur.
Bij Marion Grondijs, E: fmgrondijs@casema.nl, kunt u polsen of er nog ruimte is.

 
 
lees meer »
 
Voorjaar 2024 Voorjaar 2024
Agenda:

Levenstestament, dinsdag 5 maart 2024, 20.00 uur

Een avond met notaris Mark Sprenkels.
Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren. Dit roept een aantal vragen op. Hoe en door wie worden uw zaken dan geregeld? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg?
U kunt bij uw notaris een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft daarin volmacht om uw financiële en administratieve zaken te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Daarnaast geeft u een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Kortom: een levenstestament voorkomt dat uw belangen niet (optimaal) kunnen worden behartigd op enig moment.
Informatie via a.vleghaarsturris@gmail.com

 
lees meer »
 
Vergroening Grote Kerk Vergroening Grote Kerk


Streven naar duurzaamheid, in de ruimste zin van het woord, is ook voor kerk en geloof een belangrijk thema.
Dat wordt nadrukkelijk meegegeven in de visienota ‘Van U is de toekomst’ die de Protestantse Kerk in Nederland uitgaf in 2021.
Als kerkrentmeesters hopen we daar komende jaren extra aandacht en middelen aan te besteden.

 
lees meer »
 
Filmpje Grote Kerk Filmpje Grote Kerk

Onlangs maakte Perry Bosman met behulp van een drone een prachtig filmpje van de binnenkant van de Grote kerk. Het loont de moeite om er vierenhalve minuut voor uit te trekken: https://youtu.be/2S0qyhnioOA