Actie Kerkbalans 2019 SV02 Actie Kerkbalans 2019 SV02
Op de slotavond van de Actie Kerkbalans op 1 februari 2019 is bekendgemaakt dat € 11.916,00 aan toezeggingen is gedaan aan de werkgroep om haar activiteiten in 2019 te kunnen financieren. In vergelijking tot 2018 is het bedrag aan toezeggingen € 600,00 hoger. Een mooi resultaat waarmee wij voor en namens u een bijdrage kunnen leveren aan onze medemens in het buitenland, die ondersteuning nodig heeft. Zo kunnen wij namens onze kerkgemeenschap uitvoering geven aan de Bijbelse opdracht!
terug